Trwa ładowanie...
ycipk-2hc5od

Nowe przepisy drogowe: kierowcom będzie trudniej

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Nowe przepisy drogowe: kierowcom będzie trudniej
(PAP/Radek Pietruszka)
ycipk-2hc5od

| [

Podziel się

]( http://www.kpdi.pl/ ) |
| --- | *Coraz głośniej mówi się o zmianach jakie czekają kierowców i kandydatów na kierowców od dnia 19 stycznia 2013r. Myli się ten, kto uważa, że zaplanowane regulacje dotkną jedynie kandydatów na kierowców. Nowości dotyczyć będą nie tylko zmian w zasadach egzaminowania, kategorii praw jazdy oraz skutków uzyskania punktów karnych. *

ycipk-2hc5od

Nowe zasady egzaminów dla kandydatów na kierowców określa rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki wodnej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach. Przepisy miały wejść w życie już w 2012 r., jednak z uwagi na opóźnienia w pracach legislacyjnych zaczną obowiązywać od 19 stycznia 2013 r. Czy to data ostateczna? Niektórzy w to wątpią, gdyż w ostatnim czasie pojawiły się informacje o tym, że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego mogą nie zdążyć z dostosowaniem swej infrastruktury do tego terminu. Na razie strona ministerialna nie mówi jednak o kolejnej zmianie terminu.

Egzamin teoretyczny niemożliwy „do wykucia”

Zgodnie z obecnie obowiązującym rozporządzeniem egzamin teoretyczny, który ma na celu sprawdzenie wiedzy kandydatów w zakresie przepisów drogowych oraz zagadnień pierwszej pomocy, trwa 25 minut. W tym czasie kandydat na kierowcę musi prawidłowo odpowiedzieć na 16 pytań z 18 wybranych losowo przez komputer. Aktualnie przygotowanie do egzaminu teoretycznego zajmuje przeciętnie nie więcej niż kilka wieczorów. Wynika to dostępności i niewielkiej liczby zestawów testów, spośród których komputer losowo wybiera pytania. Po zdanym egzaminie teoretycznym, który obecnie nie przysparza kandydatom zbyt wielu trudności, przychodzi kolej na egzamin praktyczny. Ten rozpoczyna się na placu manewrowym WORD, a następnie przenosi się na ulice miasta. Jak jednak pokazują wyniki egzaminów, pomimo bezbłędnego rozwiązania testów, kandydaci częstokroć mają problemy z zastosowaniem wyuczonej teorii w praktyce. Dotyczy to w szczególności niewłaściwego reagowania na znaki drogowe. Według powszechnej opinii wynika to z faktu, iż
kandydaci nie uczą się przepisów kodeksu drogowego, a jedynie „wkuwają” dostępne testy. Nowe zasady mają to zmienić.

Podziel się
ycipk-2hc5od

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kdpi.pl: Młodociany kierowca. Przywilej czy problem?

(fot. SPH Credo)
Podziel się

Zgodnie z rozporządzeniem zmianie ulegnie czas trwania egzaminu, jego forma, jak również zasady przyznawania punktów. Zasadniczą zmianą będzie brak jawności bazy zadań egzaminacyjnych. Ma to na celu wyeliminowanie możliwości wyuczenia się na pamięć pytań testowych, a tym samym „zmuszenie” kandydatów do rzeczywistego przygotowania się w zakresie teorii. Po 19 stycznia 2013 r. egzamin teoretyczny przeprowadzany będzie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, a pytania będą zadawane do filmików i opisów. Część teoretyczna obejmować będzie 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde z pytań zawierać będzie tylko jedną prawidłową odpowiedź, a udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie wiedzy podstawowej polegać będzie bądź na wyborze odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Kandydat na odpowiedź będzie miał tylko 15
sekund. Egzamin w części dotyczącej wiedzy specjalistycznej polegał będzie na wyborze jednej z trzech odpowiedzi oznaczonych literami A, B i C. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi kandydat będzie miał 50 sekund. Część teoretyczna egzaminu będzie trwała 25 minut.

Kandydat z części teoretycznej egzaminu będzie mógł maksymalnie uzyskać 74 punkty. Uzyskanie 68 punktów oznaczać będzie zdany egzamin teoretyczny. Podobnie jak obecnie, zdany egzamin teoretyczny będzie ważny przez kolejne sześć miesięcy.

ycipk-2hc5od

*Egzamin praktyczny *

Zmianie ulegną również niektóre zasady egzaminu praktycznego. Po 19 stycznia 2013 r. egzamin praktyczny w przypadku jednośladów polegał będzie m.in., na wolnym i szybkim slalomie pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym. Nowością będzie również ominięcie przeszkody z lewej lub prawej strony przy prędkości jazdy minimum 50 km/h. Dotyczy to wszystkich kategorii prawa jazdy na jednoślady. Rozporządzenie określa poszczególne zadania egzaminacyjne i maksymalny czas jaki ustawodawca przewidział na ich dokonanie, np. na sprawdzenie stanu technicznego pojazdu kandydat będzie miał nie więcej niż 5 minut. Wszystkie te elementy będą odnotowywane przez egzaminatora w arkuszu i następnie oceniane.

(fot. MORD)
Podziel się

Zmiany w poszczególnych kategoriach praw jazdy

ycipk-2hc5od

Nowa ustawa o kierujących pojazdami ustala tzw. okres próbny dla osoby, która po raz pierwszy uzyskała prawo jazdy kategorii B. Próba trwa dwa lata, począwszy od dnia, w którym został wydany dokument. W okresie próbnym młody kierowca zobowiązany jest do doszkolenia się m.in. w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zakresie zagrożeń w ruchu drogowym. Dodatkowo ustawa określa, że w okresie 8 miesięcy od daty uzyskania prawa jazdy młody kierowca nie może przekroczyć prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowej. Okres próby może zostać przedłużony przez starostę o kolejne dwa lata, jeśli kierowca w okresie próby popełni dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów.

Ustawa przewiduje kolejną zasadniczą zmianę, bowiem prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T będą wydawane na okres 15 lat (bądź krótszy), a kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E na 5 lat. Dotyczy to jednak jedynie ważności dokumentu, a nie samego uprawnienia do kierowania.

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kdpi.pl: Młodociany kierowca. Przywilej czy problem?

(fot. MORD Tarnów)
Podziel się
ycipk-2hc5od

Nowe kategorie prawa jazdy

Zmiany w przepisach wprowadzą nowe kategorie uprawnień:
AM - umożliwiającą jazdę skuterem i lekkimi pojazdami czterokołowymi o masie do 350 k, prędkości maksymalnej 45 km/h i silniku o pojemności do 50 ccm, dostępną dla osób które ukończyły 14 lat.
A1 - uprawniającą do jazdy motocyklami o pojemności 125 ccm, mocy do 11 kW, a także jazdy motocyklami trzykołowymi o mocy do 15 kW, dostępną dla osób po ukończeniu 16 lat.
A2 - uprawniającą do jazdy motocyklami o mocy do 35 kW, dostępną dla 18- latków.

Inaczej niż obecnie, kategoria A (jednoślady o mocy powyżej 47 KM) będzie dostępna dopiero po ukończeniu 24 lat.

Przekroczenie dozwolonej liczby punktów karnych

Nowe przepisy przewidują też zmianę istotną dla tych, którzy już mają prawo jazdy. Otóż kierowcy, którzy zbiorą 24 punkty karne, inaczej niż obecnie, będą kierowani na kursy reedukacyjne, nie zaś na ponowny egzamin. Szkolenia będą obowiązkowe, a kierowcy nie będą mieli już możliwości obniżenia liczby punktów - jeśli jest mniejsza niż 24 - poprzez udział w szkoleniach, taka możliwość pojawi się wyłącznie do osiągnięciu górnego pułapu punktów. Jeśli kierowca nie będzie chciał stracić prawa jazdy, będzie musiał wziąć udział w szkoleniu, którego wymiar zostanie zwiększony. Zmiana zasad, formy oraz czasu szkoleń reedukacyjnych dla kierowców prawdopodobnie zwiększy również ich koszt. Po doszkoleniu kierowca opuści ośrodek z wyzerowanym kontem. Jeżeli jednak kierowca po odbytym kursie w ciągu 5 lat od wydania skierowania ponownie przekroczy limit punktów karnych, straci prawo jazdy.

Podziel się

Podsumowanie

Nowe przepisy mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, poprzez podniesienie wiedzy kierowców w zakresie obowiązujących zasad ruchu drogowego. Wiedza ta ma zostać wymuszona utrudnieniami w stosunku do dzisiejszych zasad przeprowadzania egzaminów teoretycznych na prawo jazdy. Czy faktycznie przyniesie to zamierzony skutek, pokażą dopiero statystyki lat kolejnych. Co natomiast pewne, trudniej będzie uzyskać prawo jazdy, a ceny kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia wzrosną.

Joanna Taraszewska-Chmiel, Krzysztof Kuczyński, Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kdpi.pl: Młodociany kierowca. Przywilej czy problem?

tb/

Polub WP Moto
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-2hc5od

ycipk-2hc5od
ycipk-2hc5od