Trwa ładowanie...
dogygcb

Za co ITD może ukarać kierowcę osobówki - lista wykroczeń

Nowe uprawnienia dla kolejnych służb przyprawiają kierowców o dodatkowe stresy, ponieważ teraz oprócz policji i straży miejskiej muszą uważać na Inspekcję Transportu Drogowego. Z racji tego, że ITD ma prawo prowadzić pewne czynności wyjaśniające i kierować sprawy do sądu, warto wiedzieć, kiedy i za co kierowca może przyjąć mandat od inspektorów.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Domyślny opis zdjęcia na stronę główną
Domyślny opis zdjęcia na stronę główną (PAP)
dogygcb

ITD, czyli Inspekcja Transportu Drogowego, to umundurowana i uzbrojona służba powołana na mocy ustawy z września 2001 roku. Powstanie takiej formacji było pośrednio wymogiem akcesyjnym Unii Europejskiej. Chodziło o wprowadzenie organu dbającego m.in. o bezpieczeństwo na drogach i ochronę środowiska. Pierwotnie do jej zadań należało sprawdzanie jakości paliw, stanu technicznego ciężarówek i samochodów dostawczych, a także kontrolowanie czasu pracy kierowców i dbanie o właściwe przewożenie materiałów niebezpiecznych.

Następnie uprawnienia ITD były rozszerzane, a kolejne ustawy wprowadziły nieco zamieszania, ponieważ kierowcy samochodów osobowych nie wiedzą, czy inspektorzy mogą karać ich mandatami. Dlatego we współpracy z kancelarią prawniczą przygotowaliśmy listę *wykroczeń, za które ITD może wlepić mandat. *

Inspektorzy są uprawnieni do nakładania grzywiny w drodze mandatu karnego między innymi za następujące wykroczenia:

1) zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
2) prowadzenie nieoświetlonego pojazdu,
3) tamowanie lub utrudnianie ruchu,
4) niestosowanie się do znaku, sygnału lub polecenia w ruchu drogowym,
5) przekroczenie prędkości,
6) prowadzenie pojazdu bez uprawnienia,
7) prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów,
8) posługiwanie się dowodem rejestracyjnym z nieprawdziwymi danymi,
9) dopuszczenie do prowadzenia pojazdu wbrew wymaganiom, np przez osobę niemającą wymaganych uprawnień,
10) naruszenie przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym.

dogygcb

*Mandaty te mogą być wystawiane na podstawie następujących uprawnień: *

Uprawnienia kontrolne inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego upoważniają ich do zatrzymywania:

1) kierowcy, który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
2) w stosunku do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kieruje pojazdem w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu,
3) który naruszył przepisy ruchu drogowego, w przypadku zarejestrowania tego naruszenia *przy użyciu:
a) przyrządów kontrolno-pomiarowych (np. radary),
b) przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe lub na statku powietrznym urządzeń rejestrujących (np. wideorejestratory i drony),
4) *
który rażąco naruszył przepisy ruchu drogowego lub spowodował zagrożenie jego bezpieczeństwa,

5) który wykonuje przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

Teoretycznie ITD nie może zatrzymywać kierowcy samochodu osobowego do rutynowej kontroli, ale inspektorzy zawsze mogą powołać się na uzasadnione podejrzenie, że kierujący jest w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu.

dogygcb

Dodatkowo Główny Inspektor Transportu Drogowego może wydać upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. W efekcie Inspekcja Transportu Drogowego ma właściwie identyczny zakres uprawnień kontrolnych jak policja.

Oprócz tego, w strukturze Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego powołane zostało Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), do którego należy realizacja nowych zadań związanych z ujawnianiem za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących (tzw. fotoradarów) naruszeń przepisów ruchu drogowego. To broń ITD wystawiona przeciwko kierowcom, którzy przekraczają dozwoloną prędkość oraz nie stosują się do sygnałów świetlnych (tzw. rejestratory wjazdu na czerwonym świetle). Utworzono również 10 delegatur terenowych, które niezależnie od wypełniania podstawowych kompetencji inspekcji, odpowiedzialne są za obsługę i utrzymanie tych urządzeń.

Na łamach naszego serwisu informowaliśmy o planach uruchomienia nowych fotoradarów – (Uwaga kierowcy! Zaczynają działać nowe fotoradary).

_Materiał powstał we współpracy z Kancelarią prawną _ Omega z Warszawy

dogygcb

Podziel się opinią

Share
dogygcb
dogygcb