Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw

Pogorszenie wzroku a prawo jazdy

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Qaqwqwrqw

| [

Podziel się

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | Jednym z warunków otrzymania prawa jazdy jest odpowiedni stan zdrowia przyszłego kierowcy. Musi zostać on potwierdzony orzeczeniem lekarskim. Badania, które często odbywają się w ośrodku szkolenia kierowców, mają najczęściej bardzo powierzchowny charakter. Ich wynik nie jest jednak nieodwołalny. W przyszłości powtórne badanie może skutkować odebraniem uzyskanego prawa jazdy.

Qaqwqwrqw

Kandydaci na kierowców - nie tylko zawodowych - muszą zostać zawsze przed przystąpieniem do kursu dokładnie przebadani. Nie mogą oni cierpieć na choroby przewlekłe, na przykład na epilepsję czy alkoholizm, ani też mieć bardzo słabego wzroku. Najczęściej badania są jednak fikcją. Jeśli chodzi o choroby przewlekłe, lekarz opiera się na deklaracjach kandydatów na kierowców. Weryfikacja wzroku jest zaś najczęściej przeprowadzana przy pomocy podstawowych narzędzi i bez szczególnej skrupulatności. Często osoby z wadą wzroku przychodzą na badanie w szkłach kontaktowych i nie przyznają się do problemów z widzeniem. Taki wybieg, poza tym, że jest łamaniem przepisów pod odpowiedzialnością karną, nie musi okazać się skuteczny na dłuższą metę.

Starostwo, które wydało prawo jazdy, ma możliwość wezwania jego posiadacza na powtórne badania lekarskie, jeśli otrzyma wiarygodną informację, że stan zdrowia danej osoby nie pozwala mu na bezpieczne prowadzenie samochodu. Najczęściej są to notatki policjantów wezwanych do wypadków i stłuczek. Jeśli jednak policjant podczas rutynowej kontroli, albo zatrzymania za przekroczenie prędkości, stwierdzi, że kierowca ma problemy z widzeniem, również powinien sporządzić taką notatkę do starostwa. Co wtedy? Kierowcę czekają obowiązkowe badania lekarskie. Tym razem wnikliwe.

Słaby wzrok, w przeciwieństwie do chorób przewlekłych i innych dysfunkcji, nie dyskwalifikuje przyszłych kierowców. Jednak prawo narzuca takim osobom pewne ograniczenia. Przede wszystkim jeździć muszą w specjalnych szkłach korekcyjnych, czyli okularach lub soczewkach, aby dobrze widzieli na drodze. Wada wzroku decyduje również o terminie ważności prawa jazdy. Dla osób o słabym wzroku prawo jazdy wydawane jest na maksymalnie dziesięć lat. Na dokumencie oznaczone jest również, czy kierowca powinien mieć okulary czy soczewki lub okulary ochronne, przepaskę czy okulary matowe. Informacja ta jest zamieszczona w polu 12.

Ponadto daltoniści oraz osoby posiadające zaburzenia w rozpoznawaniu barw mogą zostać dopuszczeni przez lekarza do starania się o prawo jazdy kategorii A czy B. Jednak nigdy nie zostaną zawodowymi kierowcami. Z kolei zaburzenia widzenia przestrzennego dyskwalifikują osoby je posiadające do starania się o prawo jazdy w ogóle.

Qaqwqwrqw

Od 19 stycznia 2013 r. prawo jazdy wydawane jest na nowych blankietach. Najbardziej odczuwalną zmianą dla kierowców pozostaje określenie ważności takiego dokumentu na maksymalnie 15 lat, bez względu na opinię lekarza. Badanie lekarskie może tylko skrócić okres ważności prawa jazdy - np. z uwagi na stwierdzoną wadę wzroku. Dla posiadaczy dokumentów z ograniczeniami zdrowotnymi obowiązkowa wymiana będzie wiązać się z ponownym przejściem badań, które mają wyeliminować osoby słabo widzące.

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kradzież samochodu ze strzeżonego osiedla

(fot. PAP)
Podziel się

Jak przeprowadza się badanie wzroku do prawa jazdy

Qaqwqwrqw

Uprawniony lekarz w ramach badania lekarskiego ocenia u osoby badanej ogólny stan zdrowia. Zwrócić powinien uwagę na układ krążenia kandydata, układ oddechowy oraz nerwowy, sprawność narządów ruchu i stan psychiczny. Lekarz winien brać pod uwagę nie tylko sam fakt występowania choroby, ale także stopień zaawansowania objawów chorobowych z uwzględnieniem możliwości postępu choroby czy też cofania się jej objawów.

Badanie wzroku do prawa jazdy polega na przeprowadzeniu kilku prostych testów możliwych do wykonania w warunkach każdego gabinetu lekarskiego:
badanie ostrości wzroku z reguły wykonuje się na tzw Tablicach Snellena. Kursant siada około 6 metrów przed tablicą i musi odczytać litery/cyfry o rządku najwyższego do najniższego. Jeżeli czyta najmniejsze litery, to ostrość wzroku jest prawidłowa,
badanie pola widzenia - lekarz sprawdza naszą zdolność patrzenia na boki. Z reguły badane orientacyjnie, a w przypadku problemów metodami bardziej szczegółowymi,
• badanie ruchy oczu - lekarz sprawdza widzenie obuoczne, wykrywa zeza czy oczopląs.

Jeżeli uprawniony lekarz stwierdzi istotne odchylenia od prawidłowego stanu zdrowia, zleca osobie badanej odpowiednie badania pomocnicze i konsultacje specjalistyczne. Skierowanie w celu wykonania konsultacji okulistycznej oraz przeprowadzenia badania oceniającego widzenie zmierzchowe czy wrażliwość na oślepianie jest konieczne w odniesieniu do kierowców zawodowych oraz osób posiadających prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E lub T kierujących pojazdem w ramach obowiązków służbowych.

Dużym problemem jest zez, który może powodować brak widzenia obuocznego i praktycznie wyklucza z kategorii A,C,D prawa jazdy.

Qaqwqwrqw

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kradzież samochodu ze strzeżonego osiedla

(fot. WP.PL)
Podziel się

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, lekarz badający powinien wpisać na zaświadczeniu dokładny kod ograniczenia, który później będzie widniał na dokumencie prawa jazdy. Pierwsza grupa kodów dotyczy wzroku:

01.01 - okulary,
01.02 - soczewka (i) kontaktowa (e),
01.03 - szkła ochronne,
01.04 - szkło matowe,
01.05 - przepaska na oko,
01.06 - okulary lub szkła kontaktowe.

Qaqwqwrqw

Sprawa kodu ograniczenia wpisanego przez lekarza jest istotną kwestią. Wiele osób spiera się co do noszenia soczewek kontaktowych oraz okularów. Niestety te dwie rzeczy nie są zastępcze. Jeśli posiadacza prawa jazdy z kodem ograniczenia 01.01 policja przyłapie na jeździe bez okularów, tłumaczenie, że „mam soczewki” najczęściej nie pomoże. Sprawa skończy się mandatem. Jeżeli więc mamy wadę wzroku, najlepiej zadbać o to, aby lekarz zaznaczył na orzeczeniu kod 01.06. Oznacza to, że możemy używać okularów lub soczewek kontaktowych. Nawet jeśli dziś używamy tylko okularów, zawsze możemy zmienić zdanie, a przynajmniej nie będziemy musieli wymieniać prawa jazdy.

Odwołanie od badania

Często zdarzają się sytuacje, że osoba badana lub podmiot kierujący na badania, nie zgadza się z treścią orzeczenia lekarskiego stwierdzającego wadę wzroku czy inne ograniczenia u kierowcy czy kursanta. W takiej sytuacji można wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego. Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał. Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest już jednak ostateczne.

Wymiana prawa jazdy

Zgodnie z decyzją resortu transportu wszyscy kierowcy będą musieli wymienić prawa jazdy na nowe. Ci, którym przed 19 stycznia 2013 roku wydano dokument z ograniczeniami zdrowotnymi, będą musieli przejść badania lekarskie. Dla części z nich będzie to oznaczało odebranie uprawnień. Wymiana „starych” praw jazdy rozpocznie się w 2028 r., a zakończy się w roku 2033. Wszystkie nowe prawa jazdy będą czasowe - w przypadku zdrowych kierowców ważne na 15 lat.

Katarzyna Gumula-Kubicka, Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kradzież samochodu ze strzeżonego osiedla

tb, moto.wp.pl

Polub WP Moto
Qaqwqwrqw
Qaqwqwrqw
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

Qaqwqwrqw