Trwa ładowanie...

Mandat czy opłata dodatkowa za nieprawidłowe parkowanie?

Share
Mandat czy opłata dodatkowa za nieprawidłowe parkowanie?Źródło: PAP/Leszek Szymański
d3whprv

| [

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | Parkowanie w centrach wszystkich większych miast wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Nie każdemu kierowcy się to podoba. Wiele osób liczy na szczęście i nie płaci za parkowanie. Jaka kara grozi w takiej sytuacji? Na kogo zostanie ona nałożona i jak będzie egzekwowana?

d3whprv

Mandat czy nie mandat?
Zgodnie z artykułem 13 ust. 1 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych osoby korzystające z dróg publicznych obowiązane są do ponoszenia opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Należność pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu, w określone dni roboczych, we wskazanych godzinach lub całodobowo. Ustawa ta określa również zasady ustalania strefy płatnego parkowania, wysokość stawek za parkowanie oraz sposób uiszczania opłaty. Istotnym jest, że opłata może wynosić maksymalnie 50 zł.

Nieuiszczenie należności powoduje konieczność zapłacenia tzw. opłaty dodatkowej. Wbrew obiegowej opinii należność ta nie jest mandatem, ale specjalną opłatą regulowaną ustawą o drogach publicznych.

Należy pamiętać, iż nie jest także mandatem pismo dotyczące opłaty pozostawione za wycieraczką samochodu - jest to jedynie informacja, swoiste pouczenie o konieczności uiszczenia opłaty dodatkowej. Charakter tejże informacji decyduje o tym, że nie musi ona być doręczona osobiście do rąk kierującego pojazdem samochodowym, wystarczającym jest pozostawienie jej zgodnie z utartym zwyczajem za wycieraczką samochodową. Działanie takie pozostaje w pełni legalne na gruncie obowiązującego prawa, co potwierdził również na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Naczelny Sąd Administracyjny.

(fot. PAP/Wojciech Pacewicz)
Źródło: (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)

Gdzie włożyć bilecik?
Najczęściej bilet parkingowy umieszcza się za przednią szybą samochodu, tak aby zapewnić jego widoczność od razu po rozpoczęciu kontroli. Rzecznik Praw Obywatelskich opowiedział się jednak za stanowiskiem, że nie można ograniczać kierujących pojazdem do wyznaczanie sposobu udowadniania uiszczenia opłaty parkingowej. Argumentem wskazywanym przez RPO był fakt, iż brak biletu za przednią szybą może powodować automatyczne nałożenie na kierującego opłaty dodatkowej, pomimo sytuacji, gdy stosowna opłata została w istocie uiszczona.

d3whprv

Sąd Administracyjny nie podzielił jednak stanowiska RPO wskazując, iż korzystniejszym jest dla obywatela umieszczanie biletu parkingowego za przednią szybą, zamiast kilkuletnie przechowywanie skasowanych już biletów parkingowych, celem udowodnienia uiszczenia opłaty na wypadek ewentualnego postępowania egzekucyjnego (wyrok WSA z dnia 5 stycznia 2012 r. sygn. akt II SA/Sz 1087/11). Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 9 sierpnia 2012 roku (sygn. akt I OSK 1154/12) podtrzymał to stanowisko. Oznacza to, że najlepiej pozostać bilet parkingowy za szybą, aby uniknąć ewentualnych problemów.

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Uprawnienia straży miejskiej: za co i kiedy można ukarać kierowcę?

(fot. PAP/Leszek Szymański)
Źródło: (fot. PAP/Leszek Szymański)

Co jeśli to nie ja parkuję?
Nieobecność kierowcy w czasie kontroli dokonywanej przez funkcjonariusza publicznego nie ma wpływu na konieczność uiszczenia opłaty dodatkowej. Funkcjonariusz publiczny wypisując informację o konieczności uregulowania opłaty wzywa jednocześnie do złożenia wyjaśnień. Na odwrocie dokumentu umieszczanego za wycieraczką znajduje się pouczenie, by w terminie do 7 dni zgłosić się do siedziby Straży Miejskiej. Daje to kierowcy możliwość wykazania, iż to nie on wskazanego dnia parkował samochód.

d3whprv

Nie można jednak na tym poprzestać. Zgodnie z brzmieniem art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym właściciel lub posiadacz pojazdu jest obowiązany wskazać na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie, chyba że pojazd został użyty wbrew jego woli i wiedzy przez nieznaną osobę, czemu nie mógł zapobiec. Dotychczas przyjmowana wykładnia opowiadająca się za wyłączną odpowiedzialnością kierującego pojazdem uległa zmianie w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych.

Właściciel czy kierowca?
W wyroku WSA ze Szczecina z dnia 9 sierpnia 2012 roku sąd zajął stanowisko, iż: „publicznoprawny obowiązek uiszczenia opłaty dodatkowej za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania bez uiszczenia opłaty za parkowanie egzekwowany w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym obciąża właściciela (lub leasingobiorcę) pojazdu, a nie osobę, która pozostawiła pojazd w tej strefie”. Obecnie zatem nie ma znaczenia czy pojazd stanowi własność przedsiębiorstwa czy osoby prywatnej. Stanowisko to w sposób wyraźny opowiada się za jednoznacznym przyjęciem odpowiedzialności właściciela pojazdu za uregulowanie opłaty dodatkowej.

Adw. Anna Kasolik, Karolina Gorczyca
Kasolik,Pawlus,Porzuczek Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni
www.kancelarie.krakow.pl

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Uprawnienia straży miejskiej: za co i kiedy można ukarać kierowcę?

sj, moto.wp.pl

d3whprv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3whprv
d3whprv
Więcej tematów