Trwa ładowanie...
ycipk-4joevj

Straż miejska lub gminna: kiedy mogą ukarać mandatem?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Straż miejska lub gminna: kiedy mogą ukarać mandatem?
(PAP/Michał Walczak)
ycipk-4joevj

| [

Podziel się

]( http://www.omega-kancelaria.pl/ ) |
| --- | Straż miejska to jedna z najbardziej kontrowersyjnych instytucji, mających kontakt ze zwykłymi ludźmi. Powołana do dbania o ład na ulicach, zajmuje się głównie karaniem kierowców i zarabianiem dla lokalnych budżetów. Kiedy użytkownik samochodu musi obawiać się funkcjonariuszy tej formacji?

ycipk-4joevj

Uprawnienia straży miejskiej (gminnej) w zakresie wykroczeń drogowych kształtuje art. 129b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1137). Zawarte tam przepisy mówią, że funkcjonariusze SM mogą prowadzić kontrolę ruchu drogowego w gminach lub miastach, w których utworzono daną formację. Nie dotyczy to jednak każdego wykroczenia. Uprawnienia straży miejskiej dotyczą jedynie kierujących pojazdem, którzy niestosują się do zakazu ruchu oraz uczestników ruchu naruszających przepisy dotyczące zatrzymywania się i postoju pojazdów, ruchu rowerów, motorowerów itp. oraz ruchu pieszych.

Co wolno strażnikowi?

Czynności, jakie strażnik miejski (gminny) może podjąć podczas kontroli, ograniczają się do m. in. zatrzymywania pojazdu lub jadącego wierzchem, sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem i jego używaniem, używania urządzeń rejestrujących, legitymowania uczestnika ruchu i wydawania mu wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi lub używania pojazdu. Gminni mundurowi mogą także żądać od właściciela pojazdu wskazania, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania.

(fot. PAP/Tomasz Wojtasik)
Podziel się
ycipk-4joevj

Kontrolowanie kierujących pojazdami może odbywać się przy użyciu urządzenia rejestrującego. Przepis art. 129b ust. 4 Prawa o ruchu drogowym precyzuje, gdzie, kiedy i jakimi urządzeniami straż miejska (gminna) może się posługiwać. Przepisy wskazują wprost, iż straż miejska lub gminna może korzystać z fotoradarów jedynie na obszarze dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Co więcej, czynności mogą być realizowane jedynie w oznakowanym miejscu, określonym czasie i uzgodnionym z właściwym komendantem policji. Urządzenia rejestrujące, z jakich mogą korzystać podczas kontroli, muszą być przenośne lub zainstalowane w pojeździe. Z tym, że w przypadku używania urządzenia zainstalowanego w pojeździe w czasie pracy urządzenia pojazd nie może być w ruchu. Z przepisów jasno wynika, że straż miejska i gminna nie może korzystać z fotoradarów stacjonarnych umieszczonych na maszcie. Jednocześnie tysiące
kierowców zostało ukaranych w oparciu o zgromadzony przez nie materiał dowodowy.

Inne porady Kancelarii Prawnych Omega, www.omega-kancelaria.pl: Odebranie wszystkich kategorii prawa jazdy - można z tym walczyć

(fot. PAP/Tomasz Wojtasik)
Podziel się

List od straży gminnej

ycipk-4joevj

Jak powinien zachować się kierowca, gdy otrzyma korespondencję ze straży miejskiej (gminnej) w sprawie wykroczenia drogowego zarejestrowanego przez fotoradar? Należy zauważyć, iż straż powinna w korespondencji kierowanej do właściciela pojazdu wskazać rodzaj urządzenia, jakie zarejestrowało wykroczenie. Można zatem w stosunkowo łatwy sposób ustalić, czy zostaliśmy złapani przez urządzenie, co do którego używania straż posiada upoważnienie ustawowe, czy też przez „nielegalny”, stacjonarny fotoradar.

Jeżeli nasze wykroczenie zarejestrował fotoradar przenośny, wówczas optymalnym rozwiązaniem jest przyjęcie mandatu. Warto jednak wcześniej zorientować się, występując ze stosownym pismem, czy urządzenie rejestrujące posiadało odpowiednie ważne homologacje. Jeżeli nie, wówczas zasadnym jest odmówienie przyjęcia mandatu. W wypadku natomiast, gdy „złapał” nas fotoradar stacjonarny, kierowca w pełni upoważniony jest do odmowy przyjęcia mandatu z powołaniem się na brzmienie przepisu 129b Prawa o ruchu drogowym. W takiej sytuacji sprawa zostanie skierowana do sądu - o ile straż zdecyduje się na podjęcie tego kroku. W toku postępowania możliwym stanie się wykazanie, iż straż miejska przekroczyła upoważnienie ustawowe i użyła urządzenia, co do którego nie posiada uprawnień. Rozstrzygając naszą sprawę, sąd winien wziąć pod rozwagę uchybienia ze strony straży i wydać korzystne dla nas orzeczenie.

W ostatnim czasie pojawiły się orzeczenia polskich sądów odmawiające ukarania kierujących pojazdami, właśnie z powodu użycia przez straż miejską (gminną) urządzeń „niedozwolonych” dla nich. Niewątpliwie straż miejska (gminna), używając stacjonarnych urządzeń, nie działa w granicach przewidzianych przepisem art. 129b Prawa o ruchu drogowym. Prawo jest w tym przedmiocie precyzyjne. Swoiste „zalegalizowanie” stacjonarnych fotoradarów możliwe będzie po wprowadzeniu przez ustawodawcę stosownych zmian w przepisach.

Źródło: Omega Kancelarie Prawne

ycipk-4joevj

tb, moto.wp.pl

Inne porady Kancelarii Prawnych Omega, www.omega-kancelaria.pl: Odebranie wszystkich kategorii prawa jazdy - można z tym walczyć

Polub WP Moto
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.

ycipk-4joevj

ycipk-4joevj
ycipk-4joevj