Trwa ładowanie...
d3b3pqq

Polska znów łamie unijne przepisy!

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Polska znów łamie unijne przepisy!
d3b3pqq

| [

]( javascript:otworz('http://i.wp.pl/a/f/jpeg/12270/prawo-ue-01.jpeg',500,375) ) |
| --- | Nie umilkły jeszcze echa sprawy dotyczącej podatku akcyzowego na sprowadzane do naszego kraju samochody, a przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości może odbyć się kolejny proces, w którym Polska zostanie oskarżona. Tym razem sprawa dotyczy badań technicznych pojazdów używanych przywożonych z innych państw UE.

d3b3pqq

Komisji Wspólnot Europejskich zarzuciła nam uchybienia w związku z koniecznością dokonywania badań technicznych aut z „drugiej ręki” trafiających do nas ze Wspólnoty przed ich pierwszą rejestracją. Wymogu takiego nie ma w stosunku do krajowych samochodów.

Zdaniem przedstawicieli Komisji taka sytuacja narusza zasadę swobodnego przepływu towarów stanowiącą jeden z filarów istnienia Unii Europejskiej.

- Identyczne pojazdy używane nie mogą być dyskryminowane wyłącznie dlatego, że nie były pierwotnie zakupione w danym państwie członkowskim. Komisja musiała zareagować, aby nasi konsumenci mogli czerpać pełne korzyści z jednolitego rynku Unii Europejskiej – stwierdził Günter Verheugen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za sprawy przedsiębiorstw i polityki przemysłowej.

Komisja przesłała już Polskim władzom uzasadnioną opinię dotyczącą nakładania przeszkód na rejestrację przywożonych samochodów używanych. To drugi, po wezwaniu do usunięcia uchybienia, etap procedury, jaką Komisja podejmuje w przypadku naruszania przez państwo członkowskie prawodawstwa UE.

d3b3pqq

Opinia zawiera szczegółowe zestawienie przyczyn, dla których Komisja stwierdziła, że dane Polska nie wypełnia zobowiązań zgodnie z Traktatem Wspólnotowym. Nasze władze muszą udzielić odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy. Jeśli tego nie zrobią, lub jeśli odpowiedź nie zadowoli Komisji, może ona odesłać sprawę do Trybunału Sprawiedliwości.

Otwiera to postępowanie sporne, które może zakończyć się nałożeniem na Polskę kar finansowych w przypadku, gdyby ta nie zmieniła kwestionowanych przepisów.

Zarzuty dotyczące dyskryminowania sprowadzonych aut postawiono też Luksemburgowi, Czechom, Austrii i Węgrom.

Autor: Maciej Pobocha

d3b3pqq

Podziel się opinią

Share
d3b3pqq
d3b3pqq