Trwa ładowanie...

Instalacja LPG: przepisy, które musisz znać

Instalacja LPG: przepisy, które musisz znaćŹródło: PAP/CTK/Rene Fluger
d45yw2o
d45yw2o

| [

]( http://www.kpdi.pl/ ) |
| --- |W dobie wysokich cen oleju napędowego i niepewności na rynku paliw wielu kierowców szuka oszczędności, decydując się na zasilanie gazowe w swoich samochodach. Co prawda trzeba ponieść stosunkowo wysoki koszt instalacji LPG, jest on jednak jednorazowy i dość szybko zwraca się w trakcie eksploatacji pojazdu. Stąd też popularność zasilania gazowego w naszym kraju, który wraz z Turcją, Włochami i Koreą Południową należy do największych konsumentów autogazu na świecie. Nim jednak dołączymy do ich grona, trzeba wiedzieć, jakie obowiązku nakładają na nas przepisy prawa w związku z instalacją zasilania LPG i późniejszym korzystaniem z niej.

Na wstępie należy zauważyć, że chcąc zainstalować autogaz w swoim samochodzie, nie wystarczy podjechać do dowolnego warsztatu samochodowego, ani tym bardziej podjąć się tego samodzielnie. Montaż instalacji może być wykonany jedynie przez zakład, który uzyskał świadectwo homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego. Wymogi przepisów spełniają także warsztaty współpracujące z takimi zakładami. Świadectwa homologacji wydawane są przez ministra transportu, a ich listę publikuje, m.in. Instytut Transportu Samochodowego.

d45yw2o

Montaż

Instalowanie układu zasilania LPG powinno odbyć się według reguł, które zostały określone w załączniku nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2003 nr 32, poz. 262). Wzorem dla tych przepisów był Regulamin 67 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ i mają one na celu określenie pewnych zasad zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa podczas użytkowania samochodów wyposażonych w instalacje gazowe.

(fot. PAP/Tomasz Wojtasik)
Źródło: (fot. PAP/Tomasz Wojtasik)

Załącznik, o którym mowa, wyznacza określone reguły montażu i nakazuje przede wszystkim, aby poszczególne elementy układu gazowego nie utrudniały funkcjonowania i obsługi pozostałych, fabrycznych zespołów układu zasilania. Oznacza to, że powinny być one prawidłowo rozmieszczone w samochodzie. Oprócz tego należy je również zabezpieczyć przed takimi czynnikami jak na przykład korozja lub uszkodzenia fizyczne, jeśli zbiornik z gazem jest montowany w przestrzeni ładunkowej. Wszystkie te warunki mają oczywiście na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania układu gazowego. Warto też zauważyć, że instalacja nie może mieć wpływu na parametry pojazdu określone przez jego producenta, takie jak dopuszczalna masa pojazdu i położenie jej środka, czy nacisk na osie i koła. Co do bardziej szczegółowych wymagań, to wspomniany załącznik nr 9 stanowi, iż pod samochodem powinien być pozostawiony
właściwy prześwit, a żaden z elementów instalacji gazowej nie może być położony niżej niż 20 cm od jezdni, chyba że poniżej, w odległości maksymalnie 15 centymetrów znajduje się jeszcze jakiś inny element podwozia. Regulacje te mają znaczenie w zasadzie jedynie w przypadku instalacji zbiornika gazu pod samochodem, co obecnie zdarza się bardzo rzadko.

Należy również pamiętać, że żaden z elementów nie może wystawać poza obrys samochodu, za wyjątkiem zaworu tankowania, który może wystawać maksymalnie na 10 mm. Oczywistym wydaje się również zapis § 3 pkt 7 załącznika nakazujący, aby budowana instalacji była przeprowadzana tak, by umożliwić przeprowadzania badań okresowych pojazdu. Natomiast z uwagi na palne i wybuchowe właściwości gazu, zastrzeżono, żeby elementy instalacji zostały umieszczone we właściwym położeniu i odpowiedniej odległości od układu wydechowego oraz części, przez które przepływa prąd elektryczny. Sam zbiornik z gazem natomiast nie może być zamontowany w przedniej części samochodu, ani w komorze silnika, ani w części pasażerskiej z uwagi na skutki zderzeń. Jego mocowanie powinno być odpowiednio mocne aby spełniać warunki związane z przeciążeniami, które szczegółowo określają przepisy. Są to jednak przepisy obowiązujące warsztaty montujące instalacje gazowe, a nie samych użytkowników. Warto jednak się upewnić dla własnego bezpieczeństwa,
oraz by uniknąć nieprzyjemności przy pierwszej kontroli okresowej pojazdu, czy wszystkie elementy zostały zainstalowane zgodnie z wymaganiami.

d45yw2o

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kpdi.pl: Za wysokie spalanie. Czy można reklamować samochód?

(fot. zdjęcie producenta)
Źródło: (fot. zdjęcie producenta)

Rejestracja samochodu na gaz

Gdy już układ gazowy zostanie zainstalowany, należy go odpowiednio zgłosić i zarejestrować. Nie jest to skomplikowana procedura, ale trzeba pamiętać, by posiadać odpowiednie dokumenty i dochować terminów. Rejestracji należy dopełnić w tym samym wydziale komunikacji starostwa lub urzędu miasta, w którym zarejestrowany został samochód. Polega ona na dokonaniu stosownego wpisu w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego komplet dokumentów, jakie otrzymamy od warsztatu, który montował instalację gazową.
Są to:
- wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej nasz pojazd do zasilania gazem,
- atest na zbiornik,
- faktura za wykonaną usługę.

d45yw2o

Wspomniany atest jest poświadczeniem, że zbiornik przeszedł badania i został dopuszczony do eksploatacji przez Transportowy Dozór Techniczny i jest wystawiany przez producenta zbiornika. Natomiast faktura lub rachunek za montaż powinien zawierać numer VIN oraz numer pojazdu.
Należy również pamiętać o pozostałych dokumentach, które zazwyczaj musimy przedłożyć w przypadku ogólnej rejestracji pojazdu, a więc dodatkowo należy mieć ze sobą:
- dowód rejestracyjny,
- kartę pojazdu, jeżeli została ona wydana,
- dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Oczywiście, w sytuacji gdy dowód własności pojazdu został wystawiony na kilka osób, wymagane jest osobiste stawiennictwo wszystkich właścicieli pojazdu lub posiadanie upoważnienia do dokonania rejestracji od pozostałych współwłaścicieli. Natomiast jeśli wnioskodawcą jest spółka posiadająca osobowość prawną, należy dołączyć odpis z KRS oraz wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, czyli REGON, oraz upoważnienie dla osoby składającej wniosek, jeśli nie jest ona wyszczególniona w odpisie z KRS.

Wniosek powinien być rozpatrzony niezwłocznie, gdyż cała procedura polega jedynie na wpisaniu stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym. Ważną rzeczą jest, aby dochować terminu ponieważ od montażu układu zasilania gazowego powinniśmy zgłosić go w ciągu 30 dni. Nie oznacza to, że po upływie terminu nie będziemy mogli dokonać rejestracji, ale trzeba mieć na uwadze, że w przypadku kontroli drogowej nie zgłoszona w terminie instalacja jest nielegalna i może skutkować nawet uniemożliwieniem kontynuowania jazdy.

(fot. WP.PL)
Źródło: (fot. WP.PL)

Po montażu i rejestracji

Zainstalowany układ gazowego zasilania samochodu podlega corocznym przeglądom. Pierwszy powinien być dokonany właśnie po roku od montażu, ale jeśli ogólny przegląd samochodu wypada szybciej, to łącznie z nim dokonujemy przeglądu zasilania LPG. Oznacza to także, że jeśli posiadamy nowy samochód, który ma 3 letni okres ważności pierwszego przeglądu, to niestety zostanie on skrócony do roku, jak w przypadku starszych samochodów. Koniecznie trzeba pamiętać również o żywotności zbiornika na gaz, która wynosi 20 lat od jego produkcji. Natomiast po 10 latach eksploatacji kończy się termin jego dopuszczenia do użytku. Zbiornik można zalegalizować na kolejne 10 lat, ale wymaga to jego demontażu i przeprowadzenia próby ciśnieniowej.

d45yw2o

Używana instalacja LPG

Na koniec warto zauważyć, że zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz.U. 2005, nr 201, poz. 1666) niemożliwe jest zamontowanie używanej instalacji gazowej. Trzeba zatem upewnić się, że montowane w naszym samochodzie elementy są fabrycznie nowe. Należy również rozważyć, czy nie zgłosić instalacji ubezpieczycielowi. Podnosi przecież ona wartość samochodu, a w razie jej uszkodzenia, po zgłoszeniu koszt naprawy powinien zostać zrefundowany.

Grzegorz Sobieraj – aplikant, Krzysztof Kuczyński – adwokat, partner KPDI

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kpdi.pl: Za wysokie spalanie. Czy można reklamować samochód?

tb/sj/tb

d45yw2o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d45yw2o
Więcej tematów