Trwa ładowanie...
d43l04a
d43l04a

Policyjny pojazd na poboczu i "suszarka" wycelowana w nadjeżdżający pojazd są pierwszymi skojarzeniami nasuwającymi się z kontrolą drogową. Okazuje się jednak, że nie jest ona domeną drogówki. Warto wiedzieć jakie jeszcze służby mają takie uprawnienia?

W kwestii kontrolowania kierowców policja ma szerokie prawa - funkcjonariusz może wydawać wiążące polecenia i sygnały wszystkim uczestnikom ruchu drogowego. Umundurowany policjant jest uprawniony do zatrzymania każdego pojazdu w dowolnym miejscu i czasie, bez względu na to czy dysponuje radiowozem czy nie. Policjant nieumundurowany natomiast jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem tylko na obszarze zabudowanym i pod warunkiem posługiwania się tarczą do zatrzymywania pojazdów. Policja może wylegitymować kierowcę, wydawać mu wiążące polecenia, skontrolować tachograf, ładunek i stan techniczny pojazdu.

Funkcjonariusz może też zażądać od kierującego, by poddał się badaniu sprawdzającemu trzeźwość oraz zarekwirować dowód rejestracyjny, jeżeli okaże się, że przegląd techniczny auta nie został przeprowadzony w wyznaczonym terminie lub pojazd zagraża bezpieczeństwu na drodze. Warto w tym miejscu zauważyć, że najwięcej kontroli przeprowadzanych przez policję notuje się na krajowej "siódemce". Na tej trasie znajduje się ponad 50 miejsc, w których można często spotkać drogówkę.

(fot. PAP/Wojciech Pacewicz)
Źródło: (fot. PAP/Wojciech Pacewicz)

Na DK 7 najczęściej mają miejsce kontrole Inspekcji Transportu Drogowego. Zajmuje się ona już nie tylko ciężarówkami czy autobusami - od pewnego czasu może też kontrolować samochody osobowe. Inspektorzy mają prawo do wystawiania mandatów i pobierania kar pieniężnych. Pracownik IDT musi być umundurowany i okazać legitymację, zaś mandat może wystawić za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, prowadzenie auta bez wymaganych świateł, utrudnianie ruchu na drogach publicznych, niestosowanie się do znaków lub sygnałów, kierowanie bez wymaganych dokumentów oraz niedostosowanie prędkości do funkcjonującego ograniczenia. "Krokodylki" dysponują w swoim arsenale urządzeniami kontrolującemu prędkość, takimi jak te służące do odcinkowego pomiaru prędkości, wideorejestratorami ukrytymi w nieoznakowanych pojazdach oraz fotoradarami stacjonarnymi. W Polsce stoi ok. 1 500 masztów fotoradarowych, z czego nie wszystkie są wyposażone w urządzenia pomiarowe.

d43l04a

Podobne do policji drogowej uprawnienia mają Straż Graniczna oraz Służba Celna. Dodatkowo funkcjonariusze tych służb mogą zabronić wjazdu na teren Polski jeżeli kierowca znajduje się w stanie nietrzeźwości, nie posiada wymaganych dokumentów, stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu na drodze lub w przypadku, gdy kierujący pojazdem nienormatywnym nie posiada wymaganego zezwolenia albo wypisu z tego zezwolenia. Straż Graniczna posiada prawo do przeprowadzania kontroli drogowej nie tylko w pasie granicznym. Tak jak drogówka może korzystać z urządzeń rejestrujących prędkość, skontrolować trzeźwość kierowcy, wydawać mu wiążące polecenia, sprawdzić zapisy tachografu i stan techniczny pojazdu. W razie stwierdzenia nieprawidłowości strażnicy mają obowiązek uniemożliwienia kierującemu kontynuowanie podróży.

(fot. PAP/Andrzej Grygiel)
Źródło: (fot. PAP/Andrzej Grygiel)

Prawo do przeprowadzania kontroli mają również straże miejskie i gminne. Mogą jej dokonywać wobec kierowców, którzy nie zastosowali się do zakazu ruchu w obu kierunkach oraz naruszyli przepisy dotyczące zatrzymania i postoju pojazdu. Aby zatrzymać kierowcę strażnik musi być umundurowany i nie może znajdować się w pojeździe. Podczas zatrzymania ma obowiązek okazać legitymację służbową oraz poinformować o powodzie kontroli. Strażnik może udzielać pouczeń, dokonywać kontroli osobistej i przeszukania bagażu, ale tylko w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, że dana osoba popełniła czyn zabroniony.

d43l04a

Strażnik może wylegitymować kierowcę, wydawać mu wiążące polecenia odnośnie korzystania z pojazdu, uniemożliwić dalszą jazdę osobie będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających i poczekać na przyjazd policji, mierzyć prędkość za pomocą urządzeń pomiarowych, nakładać grzywny w postępowaniu mandatowym, dokonywać czynności wyjaśniających i kierowania wniosków o ukaranie do sądu.

(fot. PAP/Marcin Bielecki)
Źródło: (fot. PAP/Marcin Bielecki)

Zatrzymać pojazd może też straż parku oraz straż leśna. Tyczy się to kierowców nie stosujących się przepisów lub znaków drogowych obowiązujących na terenach parków narodowych i lasów dotyczących zakazu wjazdu, postoju i zatrzymywania się. Strażnicy mogą wylegitymować kierowcę i wydawać polecenia co do sposobu zachowania się na drodze.

Źródło: Yanosik

ll/moto.wp.pl

d43l04a
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d43l04a
Więcej tematów