Trwa ładowanie...
d4gv5ap
d4gv5ap

Odszkodowanie za uszkodzenie samochodu na nieodśnieżonej drodze

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4gv5ap

| [

]( http://www.kancelaria-eventum.com.pl/ ) |
| --- | Stan zdecydowanej większości polskich dróg pozostawia wiele do życzenia. Zagrożenia związane z kiepskim stanem nawierzchni zwiększają się, kiedy jezdnia pokryta jest warstwą śniegu. Co zrobić, kiedy nasz samochód ulegnie uszkodzeniu z powodu nieutrzymania drogi w stanie umożliwiającym bezpieczne poruszanie się w warunkach zimowych? Jakie kroki podjąć i do kogo zwrócić się o odszkodowanie?

Przede wszystkim niezbędne są dowody. Należy je zabezpieczyć na okoliczność przebiegu i przyczyny wypadku oraz zaniedbania zarządcy drogi, które doprowadziło do uszkodzenia naszego samochodu. W pierwszej kolejności trzeba ustalić dokładną lokalizację miejsca, w którym doszło do wypadku - miejscowość, ulicę, numer drogi. W celu zwiększenia precyzyjności najłatwiej skorzystać w tym celu z oznaczeń znajdujących się często na poboczu drogi, które informują o danym kilometrze określonej trasy. Kiedy nie ma takiej możliwości, można skorzystać z charakterystycznych elementów otoczenia np. budynków.

d4gv5ap

Kolejną ważną czynnością jest sfotografowanie stanu nawierzchni drogi, na której doszło do wypadku z widocznym samochodem i charakterystycznymi punktami w terenie. Dokumentacja taka stanowić będzie podstawę do dochodzenia roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie drogi. W dobie nowoczesnych telefonów komórkowych nie stanowi to problemu. Wykonanie dobrej jakości zdjęć miejsca wypadku, aby udowodnić, że nawierzchnia drogi nie była odśnieżana jest łatwe.

W przypadku braku ofiar śmiertelnych czy też rannych, wezwanie policji na miejsce zdarzenia nie jest konieczne. Poza tym trzeba się liczyć z tym, że oczekiwanie na policję w takich przypadkach może być długie, gdyż policja priorytetowo potraktuje poważniejsze sprawy. Jeżeli jednak policja zostanie wezwania, to sporządzi notatkę, która może być istotnym dowodem, że do zdarzenia doszło w danym miejscu i czasie, a także, że powstałe uszkodzenia pojazdu są skutkiem nieprawidłowego utrzymania nawierzchni.
Jednakże w sytuacji, kiedy policja na miejscu zdarzenia stwierdzi, że zostało ono spowodowane z winy kierowcy - przykładowo ze względu na niedostosowanie prędkości do warunków jazdy - to kierowca może otrzymać mandat.

W takiej sytuacji należy rozważyć odmowę przyjęcia mandatu, ponieważ przyjęcie go może spowodować poważne utrudnienia w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych, często prowadząc do odmowy zapłaty odszkodowania przez zarządcę drogi, który wskazuje wówczas, że winę za spowodowanie uszkodzeń ponosi kierowca, który nie dostosował prędkości do warunków jazdy.

Kiedy całe zdarzenie widzieli świadkowie, warto uzyskać od nich dane kontaktowe oraz krótkie oświadczenie. Zgromadzenie obszernego materiału dowodowego znacząco ułatwia dochodzenie odszkodowania, ograniczając możliwości odmowy jego wypłaty. Warto także pamiętać, że okoliczni mieszkańcy mogą często wiele powiedzieć na temat działań podejmowanych przez zarządcę drogi oraz ich wyników. W niektórych przypadkach zły stan nawierzchni stanowi normę, co dodatkowo wskazuje na poważane zaniedbania ze strony podmiotu odpowiedzialnego za zimowe utrzymanie drogi.

d4gv5ap

Inne porady kancelarii Eventum: Ubezpieczyciele oszukują kierowców. Jak z nimi walczyć

 (fot. PAP)

W celu ubiegania się o odszkodowanie za wypadek spowodowany zaniedbaniem nawierzchni drogi konieczne jest ustalenie podmiotu, do którego kierowane będą roszczenia. To do zarządcy drogi należy m.in. utrzymanie nawierzchni drogi w należytym stanie, zapewniającym bezpieczeństwo jej użytkownikom, kontrolowanie i monitorowanie jej stanu. Obowiązek utrzymania drogi należy rozumieć nie tylko jako obowiązek utrzymania należytego jej stanu technicznego, lecz także obowiązek zapewnienie stanu umożliwiającego bezpieczne korzystania z niej przez jej użytkowników, z czym wiąże się także utrzymywanie nawierzchni w okresie zimowym.

Zgodnie z przepisami zarządcą jest dla dróg:
1) krajowych - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad;
2) wojewódzkich - zarząd województwa;
3) powiatowych - zarząd powiatu;
4) gminnych - wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Zarządcą autostrad płatnych jest spółka, której powierzono eksploatację autostrady. W granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Jeżeli mamy wątpliwości, kto jest zarządcą konkretnej drogi, niezbędne informacje uzyskamy na policji lub w urzędzie gminy.

d4gv5ap

Większość zarządców dróg posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, więc to firma ubezpieczeniowa poniesie koszty naprawy auta i ewentualnych innych szkód. W takim przypadku zaistniałą szkodę można zgłosić do zarządcy drogi, który przekaże sprawę swojemu ubezpieczycielowi lub też, jeżeli mamy wiedzę w jakim zakładzie ubezpieczeń jest ubezpieczony dany zarządca drogi, możemy zgłosić szkodę bezpośrednio do ubezpieczyciela zarządcy drogi. Dane właściwego zakładu ubezpieczeń często są dostępne na stronach internetowych zarządców dróg.

Skierowanie sprawy bezpośrednio do ubezpieczyciela powinno przyśpieszyć uzyskanie odszkodowania, w tym oględziny pojazdu. Jest to szczególnie istotne w przypadku uszkodzenia poważnego, uniemożliwiającego poruszanie się samochodem. Należy bowiem pamiętać, że najlepszym rozwiązaniem jest wstrzymanie się z naprawami do czasu dokonania oględzin pojazdu przez pracownika zakładu ubezpieczeń lub zarządcy drogi. Podejmując się naprawy pojazdu przed oględzinami należy wykonać zdjęcia uszkodzeń i warto pamiętać o tym, aby poprosić mechanika o pisemne, szczegółowe oświadczenie o zakresie uszkodzeń pojazdu. Należy także zachować uszkodzone części pojazdu.

Inne porady kancelarii Eventum: Ubezpieczyciele oszukują kierowców. Jak z nimi walczyć

 (fot. PAP)

Jeżeli ubezpieczyciel wypłaca odszkodowania za szkodę w pojeździe w oparciu w swój kosztorys, to warto uzyskać od ubezpieczyciela ten kosztorys w celu sprawdzenia, czy nie został on zaniżony poprzez np. zastosowanie nieoryginalnych części zamiennych, zastosowanie amortyzacji (urealnienia), czy też zaniżone stawki robocizny. W przypadku stwierdzenia powyższego, po wypłacie odszkodowania należy się odwołać od stanowiska ubezpieczyciela i żądać zapłaty pełnego odszkodowania. W razie podtrzymania stanowiska przez ubezpieczyciela należy rozważyć skierowanie sprawy na drogę sądową o zapłatę pełnego odszkodowania.

d4gv5ap

Jeżeli mamy ubezpieczenia AC, to należy rozważyć możliwość skorzystania z polisy AC, gdyż to szybsza i łatwiejsza droga likwidacji szkody w naszym samochodzie. Nasz ubezpieczyciel z polisy AC sfinansuje naprawę pojazdu, a następnie sam będzie dochodził zwrotu wypłaconej kwoty od zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela. Gdy jednak naszemu ubezpieczycielowi nie uda się uzyskać od zarządcy drogi pełnego zwrotu odszkodowania wypłaconego z naszego AC, to niestety zapewne stracimy część zniżek. W zakresie warunków zniżek i zwyżek składki należy skonsultować się z naszym ubezpieczycielem przed zgłoszeniem szkody z AC, aby skalkulować sobie, co się nam bardziej opłaca.

Odnośnie polisy AC trzeba mieć na uwadze także to, że obejmuje ona jedynie szkodę w naszym pojeździe, a tylko czasami dodatkowe świadczenia jak np.: limitowane koszty holowania, czy też limitowany okres najmu pojazdu zastępczego. Należy pamiętać także o tym, że polisa AC nie obejmuje szkód takich jak: szkody na osobach, utraconych dochodów, czy pełnych kosztów najmu pojazdu zastępczego. Tego typu roszczenia należy kierować bezpośrednio do zarządcy drogi lub jego ubezpieczyciela z polisy OC.

Kancelaria Prawna EVENTUM

tb/sj/sj

Inne porady kancelarii Eventum: Ubezpieczyciele oszukują kierowców. Jak z nimi walczyć

d4gv5ap

Podziel się opinią

Share

d4gv5ap

d4gv5ap