WP

Kradzież samochodu: co dalej?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kradzież samochodu: co dalej?
(Michał Grygier)
WP

| [

Podziel się

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | Przeciętnemu posiadaczowi samochodu wydaje się, że pojazdu nikt mu nie ukradnie. To błąd. Jak informuje Komenda Główna Policji, w 2012 roku mundurowi wszczęli 15 424 postępowania dotyczące kradzieży samochodu. To naprawdę dużo. Co robić, jeśli spotka to i nas? Jeśli nie podejmie się stosownych kroków, można się narazić na odmowę wypłaty odszkodowania z polisy AC i traci się pieniądze z ubezpieczenia OC.

WP

Jeśli po wyjściu z domu handlowego czy kina nie jesteśmy w stanie odnaleźć swojego pojazdu, nim z przerażeniem stwierdzimy, że został on skradziony, powinniśmy dwa razy upewnić się, czy szukamy go we właściwym miejscu. Choć rada wydaje się trywialna, takie przypadki nie należą do rzadkości. Jeśli nawet nie ma go tam, gdzie go zaparkowaliśmy, to niekoniecznie padł łupem złodziei. Możliwe jest również, że został on odholowany przez straż miejską lub policję - o ile oczywiście pozostawiliśmy go w nieodpowiednim miejscu. Telefon na policję rozwieje wątpliwości. Jeśli jednak najgorszy scenariusz okaże się tym prawdziwym, czeka nas sporo załatwień.

Po pierwsze, zgłoszenie kradzieży

W pierwszej kolejności o kradzieży winna zostać powiadomiona policja. Jeśli to możliwe, oczekując na funkcjonariuszy należy przygotować komplet dokumentów od samochodu oraz kluczyków do niego. Policjant na miejscu zdarzenia, czyli miejscu w którym auto było zaparkowane, dokona oględzin oraz wysłucha właściciela samochodu. Następnie zostaniemy poproszeni o udanie się na komisariat, gdzie zostanie sporządzone zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa kradzieży pojazdu. Zgłoszenie to będzie nam później potrzebne w wydziale komunikacji oraz do załatwienia formalności u ubezpieczyciela.

WP

Kradzież auta, a ubezpieczenie

W najlepszej sytuacji są posiadacze aut z wykupionym dodatkowym ubezpieczeniem AC. Pamiętać jednak należy, że umowy ubezpieczenia autocasco obwarowane są rygorystycznymi warunkami. Przykładowo, w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych kradzież musi zostać zgłoszona najpóźniej w ciągu jednego dnia od odkrycia faktu kradzieży. Standardowo ubezpieczyciel zażąda od nas zaświadczenia o zgłoszeniu kradzieży na policji, wszystkich kompletów kluczyków do auta (w tym także innych zabezpieczeń uniemożliwiających uruchomienie samochodu) oraz kopii dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu. Warto zaznaczyć, iż powinniśmy zawsze poinformować ubezpieczyciela o fakcie zagubienia jakiegokolwiek kompletu kluczyków do auta - powszechną klauzulą w umowach ubezpieczenia AC jest wyłączenie odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego za szkodę wynikłą z kradzieży pojazdu, jeśli powyższa okoliczność nie była wcześniej ubezpieczycielowi zgłaszana.

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Samochód z licytacji komorniczej. Jak go kupić?

(fot. Michał Grygier)
Podziel się
WP

Kredyt albo leasing

W przypadku, gdy auto było kupione na kredyt lub wzięte w leasing, należy poinformować odpowiednio bank albo firmę leasingową. Pamiętać należy, iż w tym ostatnim wypadku na zasadzie art. 7095 § 3 k.c., na żądanie finansującego leasingobiorca ma obowiązek dokonać płatności pozostałych rat leasingowych. Jeśli natomiast auto było zakupione na kredyt, pieniądze z odszkodowania wypłaconego z ubezpieczenia AC otrzyma bank, który przeznaczy je na spłatę pozostałych rat, a resztę wypłaci nam.

*Procedura wyrejestrowania auta *

Ostatnią rzeczą, jaką powinniśmy zrobić, jest udanie się do wydziału komunikacji, w którym auto zostało zarejestrowane. Aby wyrejestrować samochód powinniśmy przedłożyć stosowne podanie wraz z załącznikami: dowodem osobistym właściciela lub właścicieli pojazdu, dowodem rejestracyjnym, kartą pojazdu (o ile została wydana), oświadczeniem o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, informacją o kradzieży, zaświadczeniem o zgłoszeniu kradzieży pojazdu, ważną polisą OC oraz dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wyrejestrowanie auta.

WP

A co z OC?

Posiadając zaświadczenie o wyrejestrowaniu auta można następnie się udać do ubezpieczyciela, z którym zawarta została umowa obowiązkowego ubezpieczenia OC. Umowa zostanie rozwiązana, dzięki czemu odzyskamy pieniądze za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Wtedy zostanie nam już tylko oczekiwanie na efekty postępowania prowadzonego przez policję. Jakie mamy szanse? W 2012 roku funkcjonariuszom udało się ustalić sprawców 24,2 proc. kradzieży. Jaki odsetek samochodów udało się odzyskać? O tym Komenda Główna Policji nie informuje.

Anna Kasolik, Damian Łapka - Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl

tb, moto.wp.pl

WP

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Samochód z licytacji komorniczej. Jak go kupić?

Polub WP Moto
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP