Trwa ładowanie...
d40t4od

Kolizja z obcokrajowcem a odszkodowanie

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kolizja z obcokrajowcem a odszkodowanie
(PAP/EPA/STR)
d40t4od

| [

]( http://www.omega-kancelaria.pl/ ) |
| --- | Wypadek czy stłuczka to najgorsze sytuacje, jakie mogą zdarzyć się kierowcy. Jeśli uda nam się wyjść ze zdarzenia bez szwanku, pozostaje kwestia uzyskania odszkodowania za poniesione straty. W przypadku zdarzenia z udziałem Polaków, sytuacja jest prosta – jeśli są ranni, bezwzględnie wzywamy policję i pogotowie; jeśli obyło się bez poszkodowanych, możemy, choć to nieco ryzykowne, poprzestać na spisaniu oświadczeń. A jak jest w przypadku zderzenia z obcokrajowcem?

d40t4od

Podstawowym elementem przy zgłaszaniu szkody jest posiadanie dokumentu potwierdzającego winę sprawcy zdarzenia - notatki policyjnej lub wspólnego oświadczenia o okolicznościach zdarzenia. Problemy natury praktycznej mogą pojawić się, gdy jednym z uczestników zdarzenia drogowego okaże się obcokrajowiec.

Czy zawsze trzeba wzywać Policję?

Nie ulega wątpliwości, że wezwanie policji jest najpewniejszym sposobem rozstrzygnięcia, który z kierowców ponosi winę za zaistniałe zdarzenie. Notatka urzędowa sporządzona przez obecnego na miejscu zdarzenia policjanta uniemożliwi sprawcy ewentualne wycofanie się ze złożonego oświadczenia. Zdarza się bowiem, że sprawca nie potwierdza przed zakładem ubezpieczeń przebiegu zdarzenia, tłumacząc się, że działał pod wpływem stresu i niejako pod presją drugiego kierowcy lub - co gorsza - podpisał dokument, którego treści nie rozumiał. Nie należą, niestety, do rzadkości sytuacje, gdy ubezpieczyciel przeprowadzający postępowanie wyjaśniające, wybiórczo zgromadzi fakty i pobieżnie je zanalizuje, co skutkuje odmową przyjęcia odpowiedzialności. Tym samym droga do wypłaty należnego odszkodowania wymagać będzie wejścia w długi i trudny spór z zakładem ubezpieczeń.

W przypadku nawet drobnych kolizji drogowych z udziałem obcokrajowców, wezwanie policji może okazać się koniecznością, z uwagi na barierę językową. Pod żadnym pozorem nie należy podpisywać dokumentów, których treści się nie rozumie. Trzeba mieć również na uwadze to, że jeżeli spisane oświadczenie będzie zawierało niepełne, nieprawdziwe lub niekompletne dane, może to stanowić istotną przeszkodę w procedurze likwidacji szkody.

 (fot. PAP/DPA/Marc Müller)

Wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym

Aby ułatwić kierowcom pochodzącym z różnych państw postępowanie w razie zdarzenia drogowego, ustalono wzór jednolitego formularza. Wzór wspólnego oświadczenia o zdarzeniu drogowym jest zgodny ze standardami stosowanymi w wielu krajach Europy. Warto mieć w samochodzie co najmniej jeden egzemplarz tego dokumentu. Każdy kierowca będący uczestnikiem wypadku, bez względu na narodowość, ma możliwość dysponowania oświadczeniem w swoim języku, a jednocześnie, poprzez identyczność układu graficznego, inny uczestnik wypadku może prześledzić podawane informacje. Oczywiście, w dalszym ciągu problemem może pozostawać wspomniana bariera językowa, więc mimo wszystko najbezpieczniej jest mimo wszystko wezwać policję.

d40t4od

Szkoda spowodowana przez obcokrajowca w Polsce

Jeżeli dochodzi do zdarzenia z udziałem pojazdu zarejestrowanego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii, Andory, Chorwacji lub Serbii, szkodę zgłasza się do nominowanych korespondentów zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych. Może się zdarzyć, że nie uda się odnaleźć korespondenta - wówczas sprawą zajmie się PZU lub Warta. jako podmioty pełniące funkcję agenta Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Podobnie należy postąpić, jeśli nie wiadomo w jakim towarzystwie ubezpieczony był pojazd sprawcy. PZU lub Warta podejmą w tym względzie niezbędne działania.

Inne porady Kancelarii Prawnych Omega, www.omega-kancelaria.pl: Auto-pułapka z drugiej ręki. Tak możesz dochodzić swego

 (fot. sxc.hu)

Jeżeli dochodzi do zdarzenia z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał Zieloną Kartę, konieczne będzie sprawdzenie, czy towarzystwo, które wystawiło Zieloną Kartę, posiada nominowanego korespondenta na terenie Polski. Można to sprawdzić m.in. na stronie internetowej Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Jeśli nie udało się odnaleźć korespondenta towarzystwa, w którym ubezpieczony jest sprawca, szkodę należy zgłosić do PZU lub Warty.

d40t4od

Jeżeli dochodzi do zdarzenia z udziałem pojazdu, którego kierowca posiadał ubezpieczenie graniczne, likwidacja szkody leży w gestii zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę ubezpieczenia granicznego, a jeśli okazałoby się, że ubezpieczenie graniczne jest nieważne, likwidacją szkody zajmie się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Szkody powstałe za granicą

Jeżeli pojazd, którym wyrządzono szkodę, był zarejestrowany w jednym z krajów EOG, do którego należą wszystkie państwa Unii Europejskiej, Norwegia oraz Islandia, lub w Szwajcarii, likwidacją szkody zajmuje się towarzystwo ubezpieczeń, w którym sprawca posiadał ubezpieczenie OC. Nie ma obowiązku zgłaszania szkody w kraju, w którym doszło do zdarzenia. Zgłoszenia szkody można dokonać w Polsce, porozumiewając się w ojczystym języku z reprezentantem do spraw roszczeń zagranicznego towarzystwa ubezpieczeń. Znając nazwę zagranicznego ubezpieczyciela oraz kraj rejestracji pojazdu, możemy ustalić reprezentanta za pośrednictwem Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Nawet jeżeli nie znamy nazwy towarzystwa ubezpieczeń, z którym sprawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, nie znajdujemy się na automatycznie przegranej pozycji, gdyż PBUK pomoże nam w ustaleniu niezbędnych danych. Należy w tym celu wypełnić formularz zapytania o
ubezpieczyciela sprawcy szkody i jego reprezentanta do spraw roszczeń, dostępny na oficjalnej witrynie PBUK.

Jeżeli szkodę spowodował pojazd zarejestrowany w kraju spoza EOG, posiadający ważną Zieloną Kartę - szkodę zgłasza się do Biura Narodowego kraju zdarzenia, którego adres znajduje się na odwrocie Zielonej Karty. Udzieli ono poszkodowanemu instrukcji co do dalszego postępowania.

Piotr Protasiuk, Omega Kancelarie Prawne

tb, moto.wp.pl

Inne porady Kancelarii Prawnych Omega, www.omega-kancelaria.pl: Auto-pułapka z drugiej ręki. Tak możesz dochodzić swego

d40t4od

Podziel się opinią

Share

d40t4od

d40t4od