Trwa ładowanie...

Co przysługuje w ramach ubezpieczenia OC?

Co przysługuje w ramach ubezpieczenia OC?Źródło: PAP/ITAR-TASS/Valery Matytsin
d2v2uss
d2v2uss

| [

]( http://www.kpdi.pl/ ) |
| --- | Kupując obowiązkową polisę OC nie zastanawiamy się zazwyczaj co dokładnie obejmuje takie ubezpieczenie. Zasady te uregulowane są ustawowo, więc każdy zakład ubezpieczeń oferuje nam ten sam zakres ochrony. Większość kierowców jednak nie wie przed jakimi wydatkami chroni takie ubezpieczenie. Dlatego warto przyjrzeć się granicom tej odpowiedzialności.

Szkody związane z ruchem pojazdu
Odszkodowanie z ubezpieczenia OC przysługuje, jeżeli szkoda została wyrządzona w związku z ruchem pojazdu. Nie oznacza to jednak samej jazdy samochodem. „Ruch pojazdu” obejmuje również wsiadanie i wysiadanie, załadowanie i rozładowanie, a także zatrzymanie samochodu.

d2v2uss

Wyłączenie zniszczenia ładunku i środowiska
Zakład ubezpieczeń nie odpowiada za straty polegające m.in. na: uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia. Oznacza to, że OC komunikacyjne nie pokryje strat w ładunkach przewożonych za opłatą, przesyłkach lub bagażu, chyba że kolizję lub wypadek spowodował kierowca innego samochodu. Z tego powodu utrata gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów to straty, które pokryjemy z własnej kieszeni.

Co istotne, polisa OC nie obejmuje szkód polegających na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska. Należy więc rozważyć doubezpieczenie się od takich zdarzeń, jeżeli przewozimy ładunki mogące doprowadzić do takich skutków.

(fot. Policja.pl)
Źródło: (fot. Policja.pl)

Kwotowe granice odpowiedzialności ubezpieczenia OC
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody do kwoty wskazanej w umowie. Zgodnie z prawem, suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
1) w przypadku szkód na osobie - 5 000 000 euro;
2) w przypadku szkód w mieniu - 1 000 000 euro.

d2v2uss

Powyższe kwoty podane są w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych. Szczególnie kierujący dużymi pojazdami powinni zastanowić się na wykupienie tzw. ubezpieczenia nadwyżkowego. Skutki wypadków spowodowanych przez ciężarówki czy autobusy mogą być znaczące i powodować szkody o wartości przekraczającej limit ubezpieczenia.

Kiedy ubezpieczycielowi przysługuje prawo odzyskania pieniędzy od kierującego? Firma, która wypłaciła pieniądze może w niektórych wypadkach zażądać zwrotu poniesionych przez siebie kosztów od sprawcy. Prawo takie przysługuje ubezpieczycielowi gdy kierowca:
- wyrządził szkodę umyślnie;
- był w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości, albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;
- gdy wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;
- nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym;
- zbiegł z miejsca zdarzenia.

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kpdi.pl: Jak zawrzeć umowę sprzedaży samochodu?

(fot. PAP/Andrzej Rybczyński)
Źródło: (fot. PAP/Andrzej Rybczyński)

Wyjątkowo traktowane są jedynie sytuacje, gdy kierowca nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, jednak jednocześnie ratował ludzkie życie lub mienie, albo podjął się pościgu za osobą bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa. W takim wypadku kierowca może się uchylić od obowiązku zwrotu wypłaconego ubezpieczenia.

d2v2uss

Kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy?
Obecne regulacje pozwalają zakładowi ubezpieczeń odmówić zapłaty za poniesioną krzywdę, czyli tzw. zadośćuczynienia. Jest to odrębne roszczenie, które występuje czasem równolegle z obowiązkiem pokrycia szkody majątkowej. Może się więc zdarzyć, że firma ubezpieczeniowa koszty wynikłe z wypadku, ale ten będzie musiał sam zapłacić zadośćuczynienie za doznaną przez poszkodowanego krzywdę.

Stan ten wkrótce może ulec zmianie. Zdaniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, minimalna kwota objęta ubezpieczeniem przewidziana przez prawo Unii z tytułu uszkodzeń ciała ma zastosowanie również do straty moralnej (zadośćuczynienie z tytułu krzywdy po stracie członka rodziny).

(fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)
Źródło: (fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)

Co oprócz OC?
Ubezpieczeniem NNW objęty jest kierujący pojazdem, który spowodował wypadek, jak również jego pasażerowie. Polisa ta gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź śmierci, gdy do wypadku dojdzie z winy tego kierowcy tego samochodu. Świadczenia z tytułu polisy NNW są wypłacane niezależnie od tych przysługujących z polisy OC.

d2v2uss

W przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem dobrowolnym. Jego zasady nie są jednolicie uregulowane w prawie. Oznacza to, że zakres tego ubezpieczenia (rodzaje szkód, warunki objęcia ochroną, wyłączenia, wysokość sumy gwarancyjnej itp.) mogą być dowolnie formułowane przez firmę ubezpieczeniową. Decydując się na zawarcie umowy ubezpieczenia NNW należy więc zapoznać się dokładnie z jej zakresem.

Krzysztof Kuczyński - adwokat
Anna Wojdyńska - aplikant radcowski

sj, moto.wp.pl

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kpdi.pl: Jak zawrzeć umowę sprzedaży samochodu?

d2v2uss
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2v2uss
Więcej tematów