Trwa ładowanie...

Za co grozi zatrzymanie prawa jazdy?

Za co grozi zatrzymanie prawa jazdy?Źródło: Policja
d2xr5iy
d2xr5iy

| [

]( http://www.omega-kancelaria.pl/ ) |
| --- | Zatrzymanie prawa jazdy z pewnością nie jest sytuacją łatwą, ani przyjemną dla żadnego kierowcy, prowadzi bowiem do znacznych utrudnień w codziennym życiu. Warto zatem bliżej przyjrzeć się powodom zatrzymania dokumentu oraz konsekwencji, jakie się z tym wiążą. Dokument można stracić nie tylko za przewinienia popełnione za kierownicą.

Już na początku należy pamiętać, że zatrzymanie prawa jazdy nie ma charakteru trwałego. Nie powoduje pozbawienia prawa do kierowania samochodem na zawsze, bowiem zatrzymane prawo jazdy można w określony sposób odzyskać. Zatrzymanie prawa jazdy może nastąpić za pokwitowaniem za wykroczenia drogowe (najczęściej spotykany sposób) lub na mocy decyzji administracyjnej.

d2xr5iy

Zgodnie z przepisami zatrzymania prawa jazdy za pokwitowaniem dokonuje policjant w ściśle określonych sytuacjach. Podstawą tego może być uzasadnione podejrzenie, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub narkotyków, stwierdzenie zniszczenia prawa jazdy w stopniu powodującym jego nieczytelność, podejrzenie podrobienia lub przerobienia prawa jazdy, upływ termin ważności prawa jazdy, przekroczenie przez kierującego pojazdem liczby 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego (lub 20 punktów w okresie 1 roku od dnia wydania prawa jazdy). Dokument zostanie zatrzymany również w sytuacji, gdy wobec kierującego pojazdem wydane zostało postanowienie lub decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy, a także gdy orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu prawa jazdy.

Podstawę zatrzymania może też stanowić uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Maksymalnie w terminie 7 dni zatrzymane prawo jazdy policja przekazuje odpowiedniej instytucji, tj. sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście. Następnie oceniane jest, czy kierowca faktycznie powinien czasowo utracić prawo jazdy, o czym informowany jest starosta. Zwrot dokumentu następuje po zakończeniu okresu określonego przepisami.

Warto w tym miejscu wspomnieć o sytuacji, gdy zatrzymanie prawa jazdy nastąpiło w związku z podejrzeniem kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających lub alkoholu i jednoczesnego zlecenia przeprowadzenia badania krwi lub moczu. Prawo jazdy przekazuje się właściwemu organowi wraz z wynikiem tego badania. Jednak trzeba pamiętać, że instytucje mają 30 dni na przekazanie wyników badań, a jeśli tego nie zrobią, to dokument należy niezwłocznie zwrócić kierującemu.

Przedstawione powyżej sytuacje są najbardziej typowymi sposobami zatrzymania prawa jazdy. Należy jednak pamiętać, iż istnieje też możliwość zatrzymania prawa jazdy na mocy decyzji administracyjnej wydanej przez starostę odnośnie do kierujących, którzy nie dopuścili się naruszenia przepisów prawa drogowego – mianowicie dłużnikom alimentacyjnym. Jednak nie każda osoba, która unika alimentów straci prawo jazdy. Zgodnie z przepisami, dotyczy to osób, które w każdym z ostatnich 6 miesięcy płaciły mniej niż połowę zasądzonych alimentów. Dłużnik, któremu zostało zatrzymane prawo jazdy w ten sposób może ubiegać się o jego zwrot, ale dopiero w momencie, gdy znowu zacznie płacić alimenty. Wtedy konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do starosty.

d2xr5iy
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2xr5iy
Więcej tematów