Trwa ładowanie...
d4769hm
d4769hm

Utrata prawa jazdy za alimenty

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d4769hm

| [

]( http://www.omega-kancelaria.pl/ ) |
| --- | Każdy kierowca wie, że prawo jazdy może stracić za popełnienie przestępstwa drogowego, albo przekroczenie 24 punktów karnych. Ostatnio policja zatrzymuje również ten cenny dokument za rażące wykroczenia zagrażające życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu. Okazuje się jednak, że prawo jazdy można stracić również za zaległości w opłacaniu alimentów.

Uchylanie się od płacenia alimentów może doprowadzić do utraty prawa jazdy. Trybunał Konstytucyjny uznał, że takie rozwiązanie jest zgodne z ustawą zasadniczą. Jednakże nie jest to proces automatyczny i wymaga zajścia pewnych okoliczności.
Uchylanie się od obowiązku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej do alimentacji zachodzi wtedy, gdy zobowiązany, mając obiektywną możliwość wykonania tego obowiązku, nie dopełnia go ze złej woli. W grę wchodzi wstrzymanie się z zapłatą kolejnych rat alimentów, płacenie ich nieregularnie, albo w kwotach znacznie niższych od należnych. Osobami uprawnionymi do alimentów w przeważającej mierze są małoletnie dzieci, jednakże mogą to również być rodzice czy też współmałżonek.

Możliwość utraty prawa jazdy zachodzi, gdy świadczenie alimentacyjne nie jest spełniane przez zobowiązanego posiadacza prawa jazdy, a osoba, która jest uprawniona do alimentów, uzyska pieniądze z funduszu alimentacyjnego. W takiej sytuacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta występuje przeciwko posiadaczowi prawa jazdy, jako wierzyciel i podejmuje czynności mające na celu ściągnięcia kwoty wypłaconej z funduszu. Samorząd gminny zobowiązuje posiadacza prawa jazdy do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy w urzędzie pracy. Jednocześnie organ informuje właściwy PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. Posiadacz prawa jazdy zobligowany zostaje do złożenia oświadczenia majątkowego w celu wykazania majątku, który pozwoliłby na ściągnięcie zaległych kwot.

d4769hm

Jeżeli kierowca z nieuzasadnionej przyczyny odmawia przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej odpowiadającej jego kwalifikacjom, udziału w szkoleniu, przygotowaniu zawodowym lub stażu dla dorosłych, albo wykonywania prac społecznie użytecznych, w tym prac interwencyjnych, przychodzi czas na kolejne kroki. Po bezskutecznym mobilizowaniu dłużnika do podjęcia pracy, a w konsekwencji spłaty zadłużenia alimentacyjnego, samorząd kieruje wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy. W takim wypadku prawo jazdy zostaje zatrzymane na wezwanie starosty lub w trakcie kontroli drogowej.

Na jaki czas zatrzymywane jest prawo jazdy? Tu wiele zależy od wywiązania się zobowiązanego z obowiązku alimentacyjnego. Zatrzymane prawo jazdy za niepłacenie alimentów może zostać zwrócone kierowcy, na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Aby tak się stało, dłużnik musi umożliwić przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego, złożyć oświadczenie majątkowe, zarejestrować się jako bezrobotny albo poszukujący pracy.

Podobny skutek odniesie podjęcie pracy albo innej formy aktywizacji zawodowej zaproponowanej przez urząd pracy. Prawo jazdy zostanie zwrócone gdy zniknie przyczyna jego zatrzymania tzn. posiadacz prawa jazdy spłaci kwotę wypłaconą uprawnionemu z funduszu alimentacyjnego, lub też podejmie wszelkie starania mające na celu uzyskanie przez niego pracy, a tym samym środków pieniężnych na świadczenia alimentacyjne.

Źródło: Omega Kancelarie Prawne

tb/

Inne porady Kancelarii Prawnych Omega, www.omega-kancelaria.pl: Nowe karty parkingowe dla niepełnosprawnych

d4769hm

Podziel się opinią

Share

d4769hm

d4769hm