Trwa ładowanie...
d49ic2p
Wiadomości

Samochód w firmie. Jak odliczyć VAT

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Samochód w firmie. Jak odliczyć VAT
(WP.PL/Sławomir Kowalewski)
d49ic2p

| [

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | Wskutek nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, 1 kwietnia 2014 r. weszły w życie nowe zasady rozliczania i odliczania podatku VAT od zakupu i eksploatacji pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Na co można liczyć?

d49ic2p

W obowiązujących poprzednio regulacjach prawnych przedsiębiorcy mogli odliczyć 60 proc. podatku VAT od kosztów zakupu samochodów służbowych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł oraz pełną kwotę VAT od wydatków na naprawy i serwis pojazdów. W przypadku kosztów poniesionych na paliwo nie było w ogóle takiej możliwości.

Zgodnie z nowymi przepisami można odliczyć 50 proc. podatku VAT od kosztów zakupu samochodów firmowych. Także 50 proc. od kosztów serwisowych, czyli na przykład usług naprawy lub konserwacji pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją aut, np. płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, zakupu opon, czy też opłat za przejazd autostradą. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów paliwa. Odliczenie przez firmy 50 proc. VAT od tego typu wydatków będzie obowiązywało dopiero od 1 lipca 2015 roku.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy pełne odliczenie podatku od wszystkich kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów, a także paliw, jest możliwe tylko w przypadku, gdy samochody firmowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Podstawą zmianą, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy VAT, to definicja "pojazdów samochodowych". Zgodnie z jej treścią są to "pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym". Zgodnie zaś z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nowelizacja przepisów wprowadziła podział samochodów służbowych na pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz w tzw. celach mieszanych:
- pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - tu nadal przysługuje pełne odliczenie VAT,
- pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i prywatnych, dla których podatnik może, w świetle nowelizacji ustawy, zastosować częściowe odliczenie VAT (50 proc.).

Aby móc skorzystać z pełnego odliczenia przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia drobiazgowej ewidencji faktycznego wykorzystania pojazdu. Baza taka powinna być uzupełniana od pierwszego dnia wykorzystywania auta firmowego wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do momentu zakończenia użytkowania samochodu tylko do celów służbowych.

d49ic2p

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Pogorszenie wzroku a prawo jazdy

(fot. WP.PL)

Zgodnie z ustawą o VAT właściwie prowadzona ewidencja powinna zawierać:

1. numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
2. dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
3. stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
4. wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

- kolejny numer wpisu,
- datę i cel wyjazdu,
- opis trasy (skąd-dokąd),
- liczbę przejechanych kilometrów,
- imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem.

Pełne odliczenie podatku VAT możliwe jest także w przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów prywatnych. Zgodnie z nową ustawą są to na przykład pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą czy ścianą. Wreszcie, pełne odliczenie VAT przysługuje również w przypadku pojazdów specjalnych, np. koparek, ładowarek, spycharek czy agregatów prądotwórczych.

d49ic2p

W świetle znowelizowanych przepisów nie zmienił się status samochodów ciężarowych, których całkowita masa przekracza 3,5 tony. W dalszym ciągu przedsiębiorcy będą mogli odliczać 100 proc. podatku naliczonego zarówno od zakupu takich pojazdów, jak też od wydatków związanych z ich eksploatacją. Należy przy tym pamiętać o ogólnym założeniu, że ich nabycie oraz użytkowanie musi mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Co istotne, nowelizacja ustawy nie obejmuje wszystkich samochodów z tzw. " kratką", które zostały nabyte z odliczeniem 100 proc. podatku VAT przed wejściem w życie nowych przepisów 31 marca 2014 r. Właściciele takich pojazdów, zachowali takie prawo, mimo wejścia w życie nowego prawa, gdy zarejestrowali umowę kupna, leasingu, najmu czy dzierżawy pojazdu we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 30 dni od daty wejścia w życie przepisów, oraz gdy pojazd był wydany użytkownikowi przed 1 kwietnia.

Źródło: Anna Kasolik, Konrad Kłaput, Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni
tb/sj/tb

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Pogorszenie wzroku a prawo jazdy

d49ic2p

Podziel się opinią

Share

d49ic2p

d49ic2p