Trwa ładowanie...
d2q4tho

RPO zaskarżył płatną wymianę praw jazdy

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
RPO zaskarżył płatną wymianę praw jazdy
(moto.wp.pl)
d2q4tho

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie rezygnacji z pobieraniu opłaty za wymianę prawa jazdy w niektórych sytuacjach. Kiedy zdaniem RPO nie powinniśmy płacić?

Zgodnie z przepisami jeśli zmianie uległy nasze dane zawarte w prawie jazdy, w ciągu 30 dni powinniśmy poinformować wydający dokument urząd. Co dalej? Należy złożyć wniosek o nowe prawo jazdy i dokonać opłaty administracyjnej - 100 zł, a także ewidencyjnej w wysokości 50 gr. W myśl obowiązujących regulacji ponosimy koszty tej operacji niezależnie od tego, czy zmiana danych spowodowana jest naszą wolą, czy decyzją urzędników.

Zapłacić trzeba gdy zmieniamy adres stałego zamieszkania lub nazwisko, ale też wówczas, gdy rada miasta lub gminy zdecyduje o nadaniu ulicy, przy której mieszkamy, nowej nazwy. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich w drugim z tych przypadków powinniśmy zostać zwolnieni z opłaty.

d2q4tho

Poznaj nową Hondę CR-V. Ten samochód cię wyróżni

Jak czytamy we wniosku RPO, „(...) zmiany administracyjne dot. podstawowych jednostek samorządu terytorialnego (utworzenie, połączenie, podzielenie gmin) oraz zmiany odnoszące się do nazw miejscowości, ulic i placów są podejmowane w interesie ogółu mieszkańców, a nie na rzecz konkretnej jednostki, w związku z posiadanym przez nią uprawnieniem do kierowania pojazdami. Dlatego też brak jest zależności pomiędzy wprowadzeniem tych zmian a statusem tej jednostki, która stanowiłaby racjonalne wytłumaczenie dla obciążenia jednostki skutkami finansowym, będącymi następstwem wspomnianych zmian. Uznać zatem należy, że nałożenie na właściciela pojazdu obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie nowego prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej stanowi naruszenie zasady lojalności państwa wobec obywateli”.

Mamy nadzieję, że w przyszłości Rzecznik Praw Obywatelskich zajmie się również kwestią wymiany praw jazdy wydanych na czas nieokreślony na dokumenty o ważności określonej na 10 lat. Taka operacja dotyczyć będzie wszystkich posiadaczy bezterminowych praw jazdy i zostanie zrealizowana w latach 2028-2033. Zdaniem wielu zmotoryzowanych rewizji wymaga również wzór dowodu rejestracyjnego, w którym mała liczba pól przeznaczonych na pieczątki z kolejnych obowiązkowych przeglądów technicznych zmusza wielu zmotoryzowanych do przedwczesnej wymiany dokumentu.

tb, moto.wp.pl

d2q4tho

Podziel się opinią

Share

d2q4tho

d2q4tho