Trwa ładowanie...
d1am43f

Kiedy można odliczyć pełen VAT od firmowego samochodu?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kiedy można odliczyć pełen VAT od firmowego samochodu?
(© Marc Xavier - Fotolia.com)
d1am43f

| [

]( http://kancelarie.krakow.pl ) |
| --- | W skutek nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, weszły w życie nowe zasady rozliczania i odliczania podatku VAT od zakupu i eksploatacji pojazdów mechanicznych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r. nowe brzmienie ustawy ma przede wszystkim na celu określenie dokładnych zasad użytkowania pojazdów wykorzystywanych zarówno wyłącznie dla celów prowadzonej działalności, jak i tych używanych również prywatnie.

d1am43f

W obowiązujących w poprzednio regulacjach prawnych przedsiębiorcy mogli odliczyć 60 proc. podatku VAT od kosztów zakupu samochodów służbowych, nie więcej jednak niż 6 tys. zł oraz pełną kwotę VAT od wydatków dotyczących napraw i serwisu. W przypadku kosztów poniesionych na paliwo nie było w ogóle możliwości odliczenia podatku.

Zgodnie z nowymi przepisami możliwe jest odliczenie 50 proc. podatku VAT od kosztów zakupu samochodów firmowych. Również 50 proc. podatku można odliczyć od kosztów serwisowych, czyli na przykład usług naprawy lub konserwacji pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją aut, np. płynu do spryskiwaczy, oleju silnikowego, opon, czy też opłat za przejazd autostradą. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku kosztów paliwa. Odliczenie przez firmy 50 proc. VAT od tego typu wydatków będzie obowiązywało dopiero za ponad rok, od 1 lipca 2015 roku.

W świetle znowelizowanych przepisów ustawy pełne odliczenie VAT od wszystkich kosztów związanych z zakupem i eksploatacją pojazdów, a także paliw, jest możliwe tylko w przypadku, gdy samochody firmowe są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej.

Podstawą zmianą, jaką wprowadziła nowelizacja ustawy VAT, to definicja "pojazdów samochodowych", które zgodnie z jej treścią to "pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym". Zgodnie zaś z kodeksem drogowym pojazdem samochodowym jest pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością 25 km/h o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Nowelizacja przepisów wprowadziła podział samochodów służbowych na pojazdy wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzonej działalności gospodarczej oraz pojazdy wykorzystywane w tzw. celach mieszanych:
- pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane wyłącznie dla celów prowadzonej działalności gospodarczej - tu nadal przysługuje pełne odliczenie VAT (100 proc.),
- pojazdy samochodowe poniżej 3,5 tony wykorzystywane zarówno dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, jak i dla celów prywatnych, dla których podatnik może, w świetle nowelizacji ustawy zastosować częściowe odliczenie VAT (50 proc.).

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kiedy można odmówić poddania się badaniu alkomatem?

(fot. zdjęcie producenta)

Aby móc skorzystać z pełnego odliczenia podatku VAT przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia drobiazgowej ewidencji faktycznego wykorzystania pojazdu. Ewidencja taka powinna być prowadzona od pierwszego dnia wykorzystywania auta firmowego wyłącznie do działalności gospodarczej, aż do momentu zakończenia użytkowania samochodu tylko do celów służbowych.

Zgodnie z ustawą o VAT właściwie prowadzona ewidencja powinna zawierać:
- numer rejestracyjny pojazdu samochodowego,
- dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji,
- stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji,
- wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

1. kolejny numer wpisu,
2. datę i cel wyjazdu,
3. opis trasy (skąd-dokąd),
4. liczbę przejechanych kilometrów,
5. imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem.

Pełne odliczenie podatku VAT możliwe jest także w przypadku pojazdów, których konstrukcja wyklucza ich wykorzystanie do celów prywatnych. Zgodnie z nową ustawą są to na przykład pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające jeden rząd siedzeń, który jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków trwałą przegrodą czy ścianą. Ponadto do grupy pojazdów o konstrukcji uniemożliwiającej ich użytkowanie w celach prywatnych, zaliczane są pojazdy inne niż samochody osobowe, posiadające kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków, jako konstrukcyjnie oddzielne elementy samochodu. Wreszcie, pełne odliczenie VAT przysługuje również w przypadku pojazdów specjalnych, np. koparek, ładowarek, spycharek czy agregatów prądotwórczych.

d1am43f

W świetle nowelizacji przepisów rzeczonej ustawy nie zmienił się za to status pojazdów ciężarowych, których całkowita masa przekracza 3,5 tony. W dalszym ciągu podatnicy będą mogli odliczać 100 proc. podatku naliczonego zarówno od zakupu takich pojazdów, jak i od wydatków związanych z ich eksploatacją. Należy przy tym pamiętać o ogólnym założeniu, że ich nabycie oraz użytkowanie musi mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Co istotne, nowelizacja ustawy nie obejmuje także wszystkich samochodów z tzw. "kratką", które zostały nabyte przed wejściem w życie nowych przepisów, co do których to pojazdów w dniu 31 marca 2014 r. możliwe było odliczenie 100 proc. podatku VAT. Właściciele takich pojazdów, zachowali takie prawo mimo wejścia w życie nowych przepisów, gdy zarejestrowali umowę kupna, leasingu, najmu czy dzierżawy pojazdu we właściwym urzędzie skarbowym w terminie 30 dni od daty wejścia w życie nowych przepisów, oraz gdy pojazd taki był wydany użytkownikowi przed 1 kwietnia.

adw. Anna Kasolik, apl. adw. Konrad Kłaput
Kancelaria Prawna Adwokaci i Radcowie Prawni

Inne porady Kancelarii Prawnej Adwokaci i Radcowie Prawni, www.kancelarie.krakow.pl: Kiedy można odmówić poddania się badaniu alkomatem?

sj, moto.wp.pl

d1am43f

Podziel się opinią

Share

d1am43f

d1am43f