Trwa ładowanie...
d1m08jf

Tymczasowe oznakowanie podczas remontu drogi - na jakie zmiany, nowe znaki i utrudnienia muszą przygotować się kierowcy?

Prawidłowe oznakowanie dróg podczas remontu wpływa na bezpieczeństwo zarówno budowlańców, jak i kierowców. Z tego względu eksperci zajmują się opracowaniem, jakie tymczasowe znaki powinny znaleźć się na drodze, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch. Czego mogą spodziewać się kierowcy?
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Nowości w organizacji ruchu i oznakowaniach na drodze zwiększą bezpieczeństwo kierowców i pieszych
Nowości w organizacji ruchu i oznakowaniach na drodze zwiększą bezpieczeństwo kierowców i pieszych (PAP, Fot: Leszek Szymański)
d1m08jf

Tymczasowa organizacja ruchu

Podczas budowy i remontu dróg konieczne jest stworzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, który powinien obejmować wszystkie możliwe zagrożenia występujące na drodze, dotyczące zarówno kierowców, jak i budowlańców. Plan ten musi uwzględniać zakres ograniczenia ruchu, sposób oznakowania oraz zabezpieczenie miejsc, w których aktualnie prowadzone są roboty. Dokładne wytyczne w tym zakresie zostały stworzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Najczęściej stworzenie i wykonanie projektu tymczasowego oznakowania podczas remontu drogi zleca się specjalistycznym firmom, jak unistop.pl, które ponadto dysponują odpowiednim oznakowaniem na wynajem.

d1m08jf

Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót

Podstawowymi sposobami na zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, które zalecane są przez GDKKiA, to sygnalizacja świetlna, znaki drogowe oraz odpowiednio przeszkoleni pracownicy, którzy kierują ruchem wahadłowym. To jednak nie jedyne rozwiązania stosowane podczas budowy i remontu dróg. Obecnie często zastosowanie znajduje system Mini Guard, który zakłada całkowite odgrodzenie pasa ruchu od budowanego/remontowanego odcinka drogi.

Można również umieścić tymczasowe progi zwalniające, które wymuszają na kierowcach zmniejszenie prędkości. Tym różnią się od progów montowanych na stałe, że są mniejsze i nie powodują „wybicia” auta. Jednak największą uwagę zwraca się na prawidłowe oznakowanie. Na co muszą być przygotowani kierowcy?

Tymczasowa sygnalizacja świetlna

d1m08jf

Jeśli na drodze wprowadzono ruch wahadłowy, który ze względów organizacyjnych nie jest kierowany przez specjalnego pracownika, stosuje się tymczasową sygnalizację świetlną, nazywaną również wahadłową. Składa się z dwóch sygnalizatorów, które mogą być zsynchronizowane ze sobą na dwa sposoby: przy pomocy kabla lub wbudowanych, nowoczesnych zegarów kwarcowych. Ponadto najczęściej sygnalizatory umieszczane są na ruchomych wózkach, dzięki czemu można je bez problemu przemieszczać wraz z postępem prac.

Znaki pionowe i poziome

Gdy na wybranym odcinku obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, kierowcy muszą być przygotowani na zastosowanie się do specjalnego oznakowania. Znaki pionowe najczęściej nakazują ograniczenie prędkości, ostrzegają przed prowadzonymi robotami oraz wymuszają zachowanie szczególnej ostrożności. Innymi, bardzo ważnymi dla kierowców znakami, są znaki wskazujące objazd, które informują o zamknięciu ulicy i są odpowiedzialne za kierowanie ruchu na inne drogi. Ponadto na drodze objazdowej należy umieścić dodatkowe znaki prowadzące, które wskazują przebieg alternatywnej trasy.

Gdy na drodze objętej tymczasową organizacją przewidziany był ruch pieszych, należy również zaplanować dla nich oznakowanie. Najczęściej występujące znaki to U-56a (Przejście drugą stroną ulicy), U-56c (Do przejścia dla pieszych) oraz U-56d (Przejście sąsiednim chodnikiem).

d1m08jf

Należy też wziąć pod uwagę, że nie zawsze da się zamontować znaki w widocznym miejscu w tradycyjny sposób. Dlatego często stosuje się taśmy ze stali nierdzewnej, dzięki którym można zamocować znaki na różnych konstrukcjach, np. na słupach.

Znaki poziome umieszczane są na nawierzchni jezdni, mają postać linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych i podwójnych, a także strzałek lub innych symboli. Mogą być koloru białego lub żółtego, przy czym nadrzędne jest oznakowanie poziome żółte, które stosowane jest podczas tymczasowej organizacji ruchu. Wtedy kierowcy muszą bezwzględnie stosować się do żółtych linii.

Zapory drogowe

Zapory drogowe są podstawowym sposobem na odgrodzenie miejsc prowadzonych robót. Mogą być ustawiane w poprzez lub wzdłuż drogi, ich minimalna długość wynosi 75 cm. Na zaporach znajdują się białe i czerwone pasy, które dodatkowo powinny być pokryte materiałem odblaskowym, jeśli mają być ustawione w poprzek drogi.

d1m08jf

Taśmy ostrzegawcze

Alternatywą dla zapory drogowej mogą być taśmy ostrzegawcze, które stosowane są do wygradzania odcinków wyłączonych z ruchu pieszych lub do wygradzania wykopów o głębokości do 0,5 m z wyjątkiem wygrodzeń w poprzek jezdni.

Tablice kierujące

Kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na tablice kierujące, które ostrzegają o nagłej zmianie toru jazdy, mającej miejsce np. podczas zwężeniu drogi. Na takich tablicach znajdują się biało-czerwone strzałki wskazujące w jakim kierunku powinni poruszać się uczestnicy ruchy.

d1m08jf

Światła ostrzegawcze

Lampy ostrzegawcze wyznaczają granicę obszaru prowadzonych robót w przypadku niedostatecznej widoczności oraz informują kierowców o występujących na drodze przeszkodach. Światła mogą mieć barwę żółtą i wtedy ostrzegają o zwężeniu drogi lub czerwoną, które oznaczają jej całkowite zamknięcie. W obu przypadkach muszą zapalać się i gasnąć z określoną częstotliwością.

Pachołki drogowe

Podczas robót drogowych często stosowane są pachołki, które informują o stopniowym zwężaniu jezdni, rozdzielają kierunek ruchu pojazdów, wyznaczają tor jazdy pojazdu, oznaczają podłużny uskok, wygradzają wzdłuż jezdni powierzchnie wyłączone z ruchu oraz zabezpieczają świeżo malowane liny i oznakowanie poziome wzdłuż jezdni. Mogą także zabezpieczać świeżo wykonane cząstki nawierzchni jezdni.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu stosuje się również wspomniane na początku progi zwalniające, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego czy oznakowanie pojazdów wykonujących szybko postępujące roboty na drodze. Ze względu na to, że ich prawidłowe zastosowanie w głównej mierze wpływa na bezpieczeństwa na drodze, znaki muszą być prawidłowo ustawione, by w porę przestrzegać kierowców przed niebezpieczeństwem.

Podziel się opinią

Share

Bądź z nami na bieżąco


d1m08jf

d1m08jf
d1m08jf