Trwa ładowanie...
d3vsu3f
d3vsu3f
Wiadomości

Senatorowie za bardziej sprawiedliwym płaceniem za przetrzymywane na parkingach samochody

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3vsu3f

Koszty przetrzymywania powypadkowych samochodów na parkingach będą ponosić nie tylko właściciele, ale także powiaty, jeśli starosta spóźni się z wnioskiem o przepadek pojazdu - takie rozwiązanie proponują senatorowie w projekcie nowelizacji Prawa o ruchu drogowym.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się we wtorek przed połączonymi senackimi komisjami samorządu i ustawodawczą. Połączone komisje wstępnie go zaakceptowały, ale skierowany został jeszcze do dodatkowych konsultacji.

Projekt - jak powiedział PAP sprawozdawca senator Andrzej Matusiewicz (PiS) - jest odpowiedzią na raport NIK, który wskazał na problem ponoszenia przez właścicieli usuniętych z drogi samochodów (na ogół powypadkowych) kosztów przedłużającego się przetrzymywania tych samochodów na płatnych parkingach.

d3vsu3f

"W ocenie NIK zasadnym jest, aby właściciel pojazdu usuniętego z drogi ponosił koszty jego przechowywania na parkingu strzeżonym, jednakże granice tej odpowiedzialności powinny zostać tak wyznaczone, aby uwzględniały zarówno interes społeczny, jak i uzasadniony interes osób bezpośrednio zainteresowanych" - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

"W ocenie NIK wątpliwości budzi sytuacja, w której właściciel nieodebranego z parkingu pojazdu, nie mając realnego wpływu na postepowanie organów władzy publicznej, jest obciążony kosztami, których wysokość codziennie rośnie wskutek przewlekłości takiego postępowania" - czytamy.

Dlatego senatorowie w swoim projekcie zaproponowali, by starosta, jeżeli prawidłowo powiadomiony właściciel nie odbierze pojazdu w ciągu 3 miesięcy, występował do sądu o przepadek tego pojazdu, jednak nie później niż 45 dni od powiadomienia właściciela.

Jeżeli się spóźni z wnioskiem, koszty przetrzymywania pojazdu powstałe po upływie terminu będzie ponosić powiat. Pozostałe koszty do momentu prawomocnej decyzji o przepadku samochodu, ponosiłby - tak jak dotąd - właściciel, ale tylko w ustawowo wyznaczonych terminach.

"Dotąd nie było przepisów, które obciążałyby powiaty kosztami za opieszałość, a wszystkie koszty ponosił właściciel" - zaznacza Matusiewicz. "Projekt zmierza do rozwiązania tego problemu, nakłada też na organy podejmujące decyzję o usunięciu pojazdu z drogi, a więc policję albo straż miejską, obowiązek powiadomienia o tym starosty" - dodaje.

d3vsu3f

Podziel się opinią

Share

d3vsu3f

d3vsu3f