Trwa ładowanie...

Sejm za wdrożeniem przepisów UE ws. praw jazdy

Share
Sejm za wdrożeniem przepisów UE ws. praw jazdy
Źródło: PAP/Rafał Guz
d1yv25o

Strażacy nie będą mogli uzyskiwać prawa jazdy na motocykle w wieku 18 lat - zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami. Nowela dostosowuje polskie prawo do przepisów UE.

Za zmianą przepisów głosowało 408 posłów, przeciw było 16, a 9 wstrzymało się od głosu. Teraz nowelą zajmie się Senat.

Na początku grudnia Komisja Europejska pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE za nieprawidłowe wdrożenie unijnych przepisów w sprawie praw jazdy. Według KE Polska, a także Niemcy i Finlandia, nie wydawała praw jazdy na wymagane okresy ważności, ani nie zdefiniowała prawidłowo niektórych kategorii praw jazdy.

d1yv25o

Podczas prac sejmowej komisji infrastruktury wiceminister Jerzy Szmit poinformował, że zmiany były podyktowane koniecznością dostosowania przepisów do unijnej dyrektywy.

W pierwszym przypadku chodzi o strażaków. W ustawie o kierujących pojazdami określono, że prawo jazdy kategorii A w wieku 18 lat będzie mógł uzyskać funkcjonariusz Państwowej Straży Pożarnej, wykonujący motocyklem czynności służbowe. Przepis ten został przez ustawodawcę potraktowany jako wyjątek od reguły określonej w dyrektywie w sprawie praw jazdy, pozwalający na wcześniejsze uzyskanie prawa jazdy osobom, które wykonują swoje czynności w ramach obrony cywilnej. KE nie zgodziła się jednak z takim podejściem. Dlatego w nowelizacji ta możliwość została usunięta.

Prawo jazdy na motocykl można otrzymać w wieku 24 lat (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata). W wieku 18 lat do tej pory mogli je uzyskiwać tylko policjanci i strażnicy graniczny, a także strażacy. Tym ostatnim nowelizacja odbierze tę możliwość.

Drugi zakwestionowany przez Komisję Europejską przepis dotyczy uzupełnienia definicji miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie praw jazdy.

d1yv25o

Unijna dyrektywa w sprawie praw jazdy wprowadza m.in. nowe kategorie praw jazdy i zharmonizowaną ważność dokumentów prawa jazdy. Ustanawia ona także sieć wymiany informacji na temat praw jazdy (RESPER). Przepisy te pomagają ograniczyć możliwości oszustwa, gwarantują rzeczywistą swobodę przemieszczania się kierowców w UE i przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na europejskich drogach.

Korzystanie z sieci RESPER pomaga państwom członkowskim dopilnować, aby dana osoba nie posiadała więcej niż jednego prawa jazdy. Bez tego nie da się zagwarantować, że kierowcy kierują wyłącznie pojazdami kategorii, w odniesieniu do których posiadają kwalifikacje i uprawnienia. Przyczynia się to do realizacji jednego z głównych celów dyrektywy, jakim jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nowela ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

d1yv25o

Podziel się opinią

Share
d1yv25o
d1yv25o
Więcej tematów