Trwa ładowanie...
dkq292e

Samorządy chcą opóźnienia wejścia w życie ustawy ws. CEPIK 2.0

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Samorządy chcą opóźnienia wejścia w życie ustawy ws. CEPIK 2.0
(WP)
dkq292e

Związek Powiatów Polskich chce, by wejście w życie przepisów dotyczących projektu CEPIK 2.0 zostało przesunięte o pół roku. Samorządy obawiają się, że projekt nie jest dobrze przygotowany. MSW zapewnia jednak, że jego wdrożenie idzie zgodnie z planem.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym, która wprowadza m.in. możliwość sprawdzenia przez kierowcę online informacji o punktach karnych czy badaniach technicznych pojazdów, ma wejść w życie 4 stycznia 2016 r. Związek Powiatów Polskich zgłosił na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego postulat, by termin ten przesunąć na przykład o pół roku, czyli - zgodnie z propozycją ZPP - ustaw zaczęłaby obowiązywać 4 czerwca 2016 r.

* ILE WART JEST TWÓJ SAMOCHÓD? MOŻESZ SIĘ ŁATWO PRZEKONAĆ *
Monika Małowiecka ze ZPP zaznaczyła, że w projekt CEPIK 2.0 jest zaangażowanych wiele podmiotów, przy czym nie ma jednego odpowiedzialnego za całość przedsięwzięcia. Jak mówiła, nie testowano wystarczająco długo działania tego systemu jako całości, zabrakło szkoleń dla kilku tysięcy pracowników powiatowych wydziałów komunikacji, a także pilotażowego wdrożenia i korekt tego systemu. - W związku z tym, mając na uwadze interes publiczny, wnosimy o podjęcie inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do przesunięcia daty rozpoczęcia wdrożenia całego przedsięwzięcia o sześć miesięcy, to jest o to, żeby CEPIK 2.0 wystartował zamiast 4 stycznia 2016 r. - 4 czerwca 2016 r. - powiedziała Małowiecka. Zaznaczyła, że takie przesunięcie nie grozi żadnym ryzykiem, bo projekt jest finansowany z budżetu a nie ze środków unijnych.

dkq292e

Wiceszef MSW Przemysław Kuna zaznaczył, że prace nad projektem CEPIK 2.0 rozpoczęły się w 2013 r. - Tak więc były trzy lata na to, żeby się przygotować. MSW zaczęło prace już w 2013 r. Na chwilę obecną nie ma jasnej przesłanki, żeby powiedzieć, że nie zdążymy z wprowadzeniem - powiedział Kuna. Przyznał, że rzeczywiście nie przygotowano szkoleń. - Dostaliśmy odpowiedź z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, że oni szkoleń w pierwszym etapie nie przewidzieli, tłumacząc to tym, że zmiany, które będą wprowadzali, są małe - powiedział wiceszef MSW.

PWPW odpowiada za wsparcie informatyczne wydziałów komunikacji w zakresie rejestracji pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami. Wsparcie to jest realizowane poprzez systemy Pojazd i Kierowca. Oprócz pomocy przy obsłudze obywatela w urzędzie, systemy Pojazd i Kierowca zapewniają też łączność z zarządzaną przez MSW Centralną Ewidencją Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Wiceszef MSW podkreślił, że resort współpracuje intensywnie z PWPW, "spotkania są w zasadzie dwa, trzy razy w tygodniu". Jak zaznaczył, jeżeli okazałoby się, że wprowadzane zmiany miałyby powodować jakiekolwiek ryzyko związane np. dotyczące opóźnienie w wydawaniu praw jazdy, "to wtedy będziemy podejmować decyzje". - Natomiast na chwilę obecną nie ma powodów, by sądzić, że 4 stycznia jest datą zagrożoną - podkreślił wiceminister spraw wewnętrznych.

Przygotowane przez MSW nowe przepisy mają pozwolić na zwiększenie zakresu danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP), Centralnej Ewidencji Kierowców (CEK) oraz na uruchomienie nowych e-usług, polegających na ich udostępnianiu. Projekt CEPIK 2.0 jest realizowany wspólnie przez MSW i Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Polega on na modernizacji systemu informatycznego CEP i CEK. Nowela wprowadza możliwość sprawdzenia przez kierowcę przez internet, ile ma punktów karnych. Będzie temu służyć e-usługa "Sprawdź informację o punktach karnych". W przyszłości e-usługi mają pozwolić np. na opłacenie online mandatu. Kolejną usługą dostępną elektronicznie będzie "Udostępnij dane pracodawcy". Przedsiębiorcy będą mogli tą drogą weryfikować uprawnienia kierowców, by uniknąć sytuacji, w której udostępnią służbowe samochody pracownikom nieposiadającym ważnych uprawnień. Uruchomiona ma być też e-usługa "Sprawdzenie szkoły jazdy", pozwalająca na ocenę jakości kształcenia szkół jazdy przez przyszłych kursantów
na podstawie dostępnych danych statystycznych. Według MSW zwiększy to konkurencję między szkołami i przyczyni się do wzrostu jakości świadczonych usług. Ustawa umożliwi też utworzenie usług powiadamiania kierowców oraz właścicieli pojazdów o ważnych terminach związanych z pojazdami lub prawami jazdy.

Przewidziano także rozszerzenie zakresu danych wprowadzanych do Centralnej Ewidencji Pojazdów. W rezultacie gromadzone będą w niej informacje dotyczące np.: badań technicznych pojazdów (zakłada się gromadzenie informacji o wszystkich wykonywanych badaniach technicznych: zakończonych wynikiem pozytywnym i negatywnym, ukończonych i nieukończonych, pojazdów zarejestrowanych i niezarejestrowanych) i zdarzeń ubezpieczeniowych (przewidziano gromadzenie informacji o szkodach, klasyfikujących pojazd do dodatkowego badania technicznego, zgłaszanych w ramach ubezpieczenia obowiązkowego (OC) i nieobowiązkowego (AC). Ustawa zakłada też, że minister spraw wewnętrznych będzie mógł udostępnić dane o kierowcach i pojazdach zakładom ubezpieczeń tylko wówczas, gdy ubezpieczalnie "wykażą w tym zakresie interes prawny". Parlamentarzyści długo spierali się o to, czy zbyt szerokie uprawnienia ubezpieczycieli do zapoznawania się z danymi o kierowcach nie wpłyną na bezzasadne wzrosty składki ubezpieczeniowej dla wszystkich
kierujących.

ll/moto.wp.pl

Żarówki Osram do każdego samochodu. Sprawdź!

dkq292e

Podziel się opinią

Share

dkq292e

dkq292e