Trwa ładowanie...
d2wm9f5

Raport UOKiK: jakość paliw w 2014 roku

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Raport UOKiK: jakość paliw w 2014 roku
(© markobe - Fotolia)
d2wm9f5

W 2014 roku Inspekcja Handlowa zakwestionowała 3,87 proc. skontrolowanych próbek paliw płynnych. Większość stwierdzonych nieprawidłowości dotyczyła oleju napędowego.

Inspekcja Handlowa od 2003 r. bada jakość paliwa oferowanego na rynku. W czasie pierwszej kontroli odsetek próbek paliw ciekłych niespełniających wymogów jakościowych wyniósł 30 proc. W kolejnych latach ilość stwierdzanych nieprawidłowości znacząco spadła i utrzymuje się na poziomie poniżej 5 proc.

Od ośmiu lat obowiązuje ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw pozwalająca na kontrolę na każdym etapie dystrybucji – od wytwórcy poprzez magazyny, hurtownie, transport aż po stacje paliwowe. Kontrole obejmują niemal wszystkie rodzaje paliw dostępnych na rynku: olej napędowy, benzynę, gaz LPG i biopaliwa. Kontrole jakości paliw prowadzone są w dwóch odrębnych częściach. W ramach tzw. części europejskiej (celem jest monitorowanie paliw pod względem statystycznym) stacje do kontroli wyznaczane są losowo. Natomiast w ramach krajowej części systemu (celem jest m.in. przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu paliw nie spełniających wymagań jakościowych) paliwo badane jest na stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz na tych gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości.

Stacje wybrane losowo
Wyniki losowych kontroli przeprowadzonych w 2014 roku pokazują, że w porównaniu z rokiem poprzednim jakość paliw ciekłych na stacjach benzynowych poprawiła się. Spośród 931 próbek pobranych na 931 stacjach, norm nie spełniało 3,87 proc. Rok wcześniej było to 3,92 proc. Pogorszyła się jakość oleju napędowego - zakwestionowano 6,45 proc. przebadanych próbek; w roku 2013 było to 5,42 proc. Natomiast poprawiła się jakość benzyny - wymaganiom nie odpowiadało 1,89 proc. próbek (w 2013 roku - 2,78 proc.). Przeprowadzone w 2014 roku losowe kontrole jakości gazu LPG wykazały nieprawidłowości w przypadku 0,98 proc. spośród 408 sprawdzonych próbek (rok wcześniej było to 2,31 proc.).

Najwięcej odstępstw od norm jakościowych paliw ciekłych stwierdzono w województwach: łódzkim – 7,27 proc. próbek, wielkopolskim – 6,82 proc. próbek, podkarpackim – 6,12 proc. próbek i dolnośląskim – 5,97 proc. próbek. Nieprawidłowości nie odnotowano w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim i pomorskim.

Stacje, na które napłynęły skargi
Inspekcja Handlowa badała także paliwa na stacjach, na które skarżyli się kierowcy, wytypowanych przez organy ścigania oraz na tych, gdzie w poprzednich latach stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole objęły 527 próbek pobranych na 464 stacjach, zakwestionowano 12,52 proc. (rok wcześniej było to 7,8 proc.). Zastrzeżenia dotyczyły z reguły oleju napędowego - 18,26 proc. próbek (9,42 proc. w poprzednim roku). W przypadku benzyny nieprawidłowości stwierdzono tylko w przypadku – 0,58 proc. próbek (4,62 proc. w poprzednim roku). W ramach kontroli gazu LPG nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do 12,5 proc. spośród 56 zbadanych próbek.

Najwięcej odstępstw od wymagań jakościowych paliw ciekłych zanotowano w województwach: śląskim (45,24 proc. próbek), małopolskim (27,78 proc. próbek), opolskim 20 proc. próbek), lubelskim (18,75 proc. próbek), świętokrzyskim (18,18 proc. próbek) oraz łódzkim (17,50 proc. próbek). Najmniej nieprawidłowości stwierdzono w województwie pomorskim (2,33 proc. próbek).

Kwestionowane parametry
Aby ustalić, czy paliwo spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach prawa, próbki paliw poddawane są badaniom laboratoryjnym w akredytowanych jednostkach.

W przypadku oleju napędowego najczęściej kwestionowanym parametrem była odporność na utlenianie podawana w godzinach (minimalna wartość wynosi 20 h). Utlenianie objawia się mętnieniem paliwa i powstawaniem osadów żywicznych w zbiorniku i systemie zasilania. Prowadzić to może m.in. do zatykania filtrów paliwa, zanieczyszczenia zaworów wtryskowych oraz innych usterek w różnych elementach układu paliwowego. Wśród najczęściej kwestionowanych parametrów oleju napędowego znalazła się też zbyt niska temperatura zapłonu. Stwarza to niebezpieczeństwo wybuchu oparów oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

d2wm9f5

Tak przejedziesz 300 km, nie płacąc za paliwo - Sprawdź!

 (fot. © Voyagerix - Fotolia)

W przypadku benzyny najczęściej kwestionowano nieprawidłową prężność par, która prowadzi do kłopotów z uruchomieniem silnika, a nawet jego unieruchomienia. Zastrzeżenia budziło też m.in. niedotrzymanie wymagań RON – badawczej liczby oktanowej. Odstępstwo od minimalnej wartości tego parametru może być powodem występowania w silniku spalania stukowego, co oznacza nieprawidłowy przebieg spalania, powodujący głośną i nierównomierną pracę silnika oraz większe zużycie paliwa.

W przypadku gazu LPG zastrzeżenia najczęściej dotyczyły przekroczenia dopuszczalnego poziomu całkowitej zawartości siarki, co grozi korozją niektórych elementów silnika.

d2wm9f5

Stacje, na których odnotowano nieprawidłowości

*Woj. dolnośląskie *
- Orlen we Wrocławiu (ul. Krzywoustego): odporność na utlenianie ON
- Orlen w Wałbrzychu (ul. Wieniawskiego): odporność na utlenianie ON
- Orlen w Twardogórze (ul. Wielkopolska): zawartość tlenu i etanolu w benzynie - badanie pierwsze i powtórne
- Orlen w Zgorzelcu (ul. Warszawska): odporność na utlenianie ON
- Orlen w Zgorzelcu (ul. Słowiańska): odporność na utlenianie ON

Woj. kujawsko-pomorskie
- Nazaret w Plewnie: nieprawidłowy skład frakcyjny ON

*Woj. lubelskie *
- Stacja Paliw Skrabieszów (ul. Cmentarna): odporność na utlenianie ON
- Orlen w Świdniku (ul. Lotników Polskich): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- PAJERO w Kolonii Horbowie: nieprawidłowa prężność par w benzynie
- Latoch w Bystrzycy: nieprawidłowy skład frakcyjny ON - badanie pierwsze i powtórne

Woj. lubuskie
- MAD w Kożuchowie (ul. Koszarowa): zawartość wody w ON
- MAD w Zielonej Górze (ul. Elektronowa): nieprawidłowy skład frakcyjny ON

Woj. łódzkie
- LEMI w Brzezinach (ul. Kilińskiego): nieprawidłowa zawartość siarki w ON - badanie pierwsze i powtórne
- Karburant w Zadzimiu: odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- Orlen w Piątku (ul. Rynek): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- ROMEX w Radomsku (ul. Sucharskiego): nieprawidłowy skład frakcyjny ON
- Carrefour w Radomsku (ul. Piastowska): nieprawidłowa temperatura zapłonu ON
- ŻAK we Wróblewie: nieprawidłowa badawcza liczba oktanowa w benzynie

 (fot. © neirfy - Fotolia)

Woj. małopolskie
- Orlen w Krynicy (ul. Stara Droga): zawartość zanieczyszczeń stałych w ON
- Orlen w Nowym Sączu (ul. Tarnowska): odporność na utlenianie ON
- Orlen w Krościenku (ul. Jagiellońska): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- Shell w Krakowie (ul. J. Conrada): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- Orlen w Zakopanem (ul. Na Ustupie): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne

Woj. mazowieckie
- Statoil w Warszawie (ul. Conrada): nieodpowiednia temperatura zapłonu ON
- Rotrans w Wyszkowie (ul. Serocka): niewłaściwa odporność na utlenianie ON
- UNIGAZ (franczyza Orlen) w Markach (ul Fabryczna): odporność na utlenianie ON
- Formuła 44 w Sulejówku: nieodpowiednia temperatura zapłonu ON

Woj. opolskie
- Oktan w Krzanowicach (ul. Armii Ludowej): nieprawidłowa temperatura zapłonu ON - badanie pierwsze i powtórne

Woj. podkarpackie
- Orlen w Strzyżowie (ul. Sobieskiego): nieprawidłowe parametry zanieczyszczeń i odporności na utlenianie ON
- Kordian w Widełce: nieprawidłowe parametry benzyny
- Ekospid w Mielcu (ul. Sienkiewicza): nieprawidłowa temperatura zapłonu ON
- Starter w Rzeszowie (ul. Przemysłowa): odporność na utlenianie ON

Woj. podlaskie
- Pronar w Białymstoku (ul. Kombatantów): nieprawidłowa zawartość siarki i temperatura zapłonu ON - w przypadku siarki badanie pierwsze i powtórne
- Mlekovita w Bielsku Podlaskim (ul. Wojska Polskiego): nieprawidłowa prężność par benzyny
- Stacja paliw Koce Basie 3A: nieprawidłowa temperatura zablokowania zimnego filtra ON

Woj. pomorskie - 0 proc. niezgodności

Woj. śląskie * - Spec Oil w Jankowicach (ul. Nowa): nieprawidłowa temperatura zapłonu ON - badanie pierwsze i powtórne
- Tranlis w Wieszowej: nieprawidłowy skład frakcyjny ON - badanie pierwsze i powtórne
- Marzoll w Kaczycach: odporność na utlenianie ON
- TANK-ZEL w Przybędzy (ul. Cesarska): odporność na utlenianie ON
- Shell w Wodzisławiu Śląskim (ul. Rybnicka): odporność na utlenianie ON - badanie pierwsze i powtórne
- Trans-Oil w Mysłowicach (ul. Mikołowska): nieprawidłowa temperatura zapłonu ON
*
Woj. świętokrzyskie

- Handel-Usługi Pietruszka Marian w Gołębiewie: prężność par benzyny
- MITRANS w Końskich (ul. Fabryczna): odporność na utlenianie i skład frakcyjny ON - badanie pierwsze i powtórne
Woj. warmińsko-mazurskie
- „Auto Gaz” w Kalinowie (ul. Konopnickiej): skład frakcyjny ON - badanie pierwsze i powtórne

Woj. wielkopolskie
- Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Komornikach: zawartość siarki w ON
- Stacji paliw A. Muszyński, W. Stachowiak we Wronkach: niezgodna z normą badawczą liczbę oktanów w benzynie
- MT-EX w Stawiszynie: prężność par benzyny
- Birex w Jarocinie: nieodpowiednia temperatura zapłonu ON
- ABM w Skulsku: nieodpowiednia temperatura zapłonu ON
- PETRO-NOM w Żelazkowie: nieodpowiednia pozostałość po spopieleniu ON
- Orlen w Zasutowie: nieodpowiednia temperatura zapłonu ON

Woj. zachodniopomorskie
- HL w Ustowie: nieprawidłowa liczba oktanowa benzyny
- Agron w Postominie: niezgodny z normą skład frakcyjny ON - badanie pierwsze i powtórne
- DEC A.B.Z w Dębnie: niezgodny z normą skład frakcyjny ON

Źródło: UOKiK

Tak przejedziesz 300 km, nie płacąc za paliwo - Sprawdź!

d2wm9f5

Podziel się opinią

Share

d2wm9f5

d2wm9f5