Trwa ładowanie...
05-02-2013 15:44

Odszkodowanie za paliwo złej jakości

Odszkodowanie za paliwo złej jakościŹródło: PAP/Wojciech Pacewicz
d3iutxv
d3iutxv

| [

]( http://barnat.pl/ ) |
| --- | Paliwo jest drogie, a do tego nie zawsze jest dobrej jakości. Wlewając je do baku z dystrybutora, zawierasz umowę sprzedaży. Twoje obowiązki jako kupującego ograniczają się do zapłacenia rachunku. Prawidłowe wykonanie zobowiązania sprzedawcy polega na dostarczeniu paliwa odpowiedniej jakości i w ilości wskazanej na rachunku. Jeśli dzieje się inaczej, masz prawo do odszkodowania. Droga do jego uzyskania wcale nie jest jednak prosta, a efekt wysiłków pokrzywdzonego kierowcy może okazać się zupełnie inny niż zamierzony. Jak zrobić to dobrze?

Kupując np. olej napędowy masz prawo oczekiwać, że będzie spełniać wszystkie normy jakości, a jego użycie nie zaszkodzi silnikowi twojego pojazdu. To ostatnie oczywiście pod warunkiem, że wybrany przez ciebie rodzaj paliwa jest zgodny z zaleceniami producenta. Sprzedawca nie odpowiada za skutki napełnienia olejem napędowym baku samochodu napędzanego benzyną.

d3iutxv

Jeśli paliwo nie spełnia norm jakości, mamy do czynienia z nienależytym wykonaniem umowy przez sprzedawcę. W takiej sytuacji masz prawo zgłosić reklamację, tak jak w przypadku każdego innego towaru, który okazał się niezgodny z umową. W razie gdy z powodu złej jakości paliwa nastąpi uszkodzenie silnika, sprzedawca ponosi dalej idącą odpowiedzialność. Oprócz zwrotu sumy, którą trzeba było zapłacić przy zakupie, należy ci się odszkodowanie. Sprzedawca będzie zobowiązany do naprawienia szkody, czyli wyrównania wszystkich strat majątkowych, jakie zostały poniesione w związku z uszkodzeniem pojazdu. Naprawienie szkody może polegać na pokryciu kosztów naprawy samochodu oraz innych powstałych w związku z tym kosztów, np. holowania lub wynajęcia auta zastępczego na czas naprawy.

Odpowiedzialność odszkodowawcza sprzedawcy powstaje niezależnie od tego, czy sprzedający paliwo wiedział o jego wadach. Jego obowiązkiem, jako profesjonalnego podmiotu zajmującego się sprzedażą, jest stałe kontrolowanie jakości oferowanego towaru. Stacja benzynowa nie może się uwolnić od odpowiedzialności tłumacząc, że jej pracownicy o niczym nie wiedzieli, że to wina hurtownika lub producenta, a oni działali w „dobrej wierze”. Tego rodzaju okoliczności pozostają w zasadzie bez wpływ na zakres odpowiedzialności sprzedawcy i wysokość należnego ci odszkodowania.

(fot. PAP/CTK/Rene Fluger)
Źródło: (fot. PAP/CTK/Rene Fluger)

Jeśli zostanie udowodnione, że sprzedawca działał umyślnie tj. świadomie sprzedawał paliwo niespełniające norm jakościowych, poniesie odpowiedzialność karną. Jego działanie podlega ocenie pod kątem art. 286 kk, który definiuje przestępstwo oszustwa. Sprzedawca popełnia przestępstwo, jeśli działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wykorzystuje brak świadomości swoich klientów co do faktu złej jakości paliwa i w ten sposób doprowadza do zawarcia niekorzystnej dla nich transakcji.

d3iutxv

Jak dochodzić swoich praw?

Jeśli podejrzewasz, że stacja benzynowa sprzedaje „chrzczone” paliwo, możesz zawiadomić Państwową Inspekcję Handlową lub skorzystać z formularza na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów http://uokik.gov.pl/zgloszenie_paliwa_zlej_jakosci__formularz.php służącego do zgłoszenia przypadków zakupu paliwa złej jakości. Wypełniając formularz wystarczy podać nazwę i adres stacji benzynowej, opisać w jaki sposób objawia się zła jakość paliwa oraz podać swoje dane.

_ Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Zamieszczone teksty nie dotyczą osób umieszczonych na zdjęciach. _

(fot. Thinkstockphotos)
Źródło: (fot. Thinkstockphotos)

_ Zdjęcia mają charakter wyłącznie ilustracyjny. Zamieszczone teksty nie dotyczą osób umieszczonych na zdjęciach. _

d3iutxv

Jeśli zdecydujesz się dochodzić odszkodowania przed sądem, musisz wiedzieć, że twoim obowiązkiem jest przedstawić odpowiednie dowody. Przedmiotem dowodzenia powinny być wszystkie fakty istotne dla sprawy tj.: okoliczności zakupu, jakość paliwa, przyczyny i zakres uszkodzeń pojazdu, związek przyczynowy między użyciem wadliwego paliwa a uszkodzeniem silnika oraz wysokość poniesionej straty. Sąd zasądzi odszkodowanie tylko wtedy, gdy udowodnisz, że gdyby nie działanie sprzedawcy, twój samochód nie zostałby uszkodzony.

Aby udowodnić fakt zakupu paliwa, należy przedstawić dowód zakupu w postaci rachunku lub faktury. Ocena jakości paliwa wymaga specjalistycznej wiedzy, dlatego w sprawie niezbędny jest udział biegłego sądowego. Jego zadaniem będzie ustalić, czy paliwo które przed awarią pojazdu znalazło się w baku twojego pojazdu rzeczywiście nie spełnia norm jakości.

Odrębną kwestią pozostaje wykazanie, że badane paliwo pochodzi z dystrybutora wskazanej przez ciebie stacji paliw. Pomocne może okazać się porównanie próbki pochodzącej z twojego pojazdu, z próbką pobraną do badania przez policję lub pracowników UOKiK z dystrybutora stacji, która sprzedała trefne paliwo.

d3iutxv

Jeśli badanie wykonane przez biegłego sądowego potwierdzi, że sprzedane paliwo nie spełnia norm jakości, możesz przejść do kolejnego etapu dowodzenia. Jest nim wykazanie, że awaria pojazdu nastąpiła z powodu złej jakości paliwa, a nie z innej przyczyny. W tym celu także będziesz musiał skorzystać z opinii biegłego sądowego który stwierdzi, czy użycie badanego paliwa było przyczyną uszkodzenia pojazdu. Jeśli odpowiedź okaże się twierdząca, biegły powinien ocenić zakres uszkodzeń.

Na tym etapie sprawy udowodniłeś podstawy odpowiedzialności sprzedawcy: fakt zakupu złego paliwa oraz związek przyczynowy między nienależytym wykonaniem umowy, a uszkodzeniem pojazdu. To jednak jeszcze nie koniec. Musisz wykazać, że żądana przez ciebie kwota odszkodowania odpowiada wysokości poniesionej szkody. W celu wyliczenia kosztów naprawy pojazdu możesz skorzystać z opinii rzeczoznawcy. Inne ewentualne koszty powinny zostać wykazane rachunkami. Jeśli zdołasz udowodnić przed sądem wszystkie opisane wyżej okoliczności, masz szansę na wygranie sprawy.

Jak widzisz, batalia sądowa z nieuczciwym sprzedawcą jest trudna, a poza tym pociąga za sobą znaczne koszty. Składając pozew będziesz musiał opłacić wpis sądowy, a w toku procesu dojdą koszty wynagrodzenia dla biegłych za wydanie opinii. W ostatecznym rozrachunku, po prawomocnym zakończeniu sprawy, koszty procesu poniesie strona przegrywająca. Marne to jednak pocieszenie, przynajmniej do czasu ogłoszenia wyroku, który może być przecież nie po twojej myśli.

d3iutxv

Jeśli przeciwko nieuczciwemu sprzedawcy zostało wszczęto postępowanie karne, uzyskanie odszkodowania będzie z pewnością łatwiejsze. Policja zgromadzi dowody winy sprzedawcy, a wyrok skazujący za popełnienie przestępstwa przesądzi o jego odpowiedzialności. Tobie pozostanie jedynie wykazanie przyczyny uszkodzenia pojazdu i wysokości szkody.

Autor: adwokat Krzysztof Barnat, źródło: barnat.pl

tb/moto.wp.pl

d3iutxv
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3iutxv
Więcej tematów