Trwa ładowanie...

Nowe przepisy dot. prawa jazdy

Share
Nowe przepisy dot. prawa jazdy
d1mbn73

Rząd przyjął projekt ustawy przewidujący, że do 2033 r. krajowe prawa jazdy będą wymienione na dokumenty zgodne ze wzorem unijnym. Większość z nich będzie ważna 15 lat. Wprowadzone zostaną też prawa jazdy na motorowery i quady.

(fot. PAP/Adam Warżawa)
Źródło: (fot. PAP/Adam Warżawa)

Wg projektu, wszystkie prawa jazdy mają obowiązywać 15 lat. Natomiast pozostałe (np. na autobusy) będą ważne 5 lat albo do upływu wskazanego terminu. Nowością będzie prawo jazdy kategorii AM na motorowery i lekkie pojazdy czterokołowe, m.in. quady. Będą mogły je uzyskiwać osoby od 14. roku życia. Inna nowość to prawo jazdy typu A2 dla prowadzących motocykle o mocy do 35 kW. Obydwa dokumenty będą ważne maksymalnie 15 lat.

d1mbn73

Osoby, które otrzymały po raz pierwszy prawo jazdy kategorii B, przez 2 lata będą poddane nadzorowi. Jeśli popełnią dwa wykroczenia zostaną skierowane na kurs reedukacyjny, a w wyjątkowych przypadkach mogą nawet stracić prawo jazdy. Po uzyskaniu 24 punktów, na kurs trafi każdy kierowca. Jeśli w ciągu najbliższych 5 lat od skierowania na taki kurs ponownie przekroczy maksymalną liczbę punktów karnych, straci prawo jazdy. Kierujący pojazdami pod wpływem alkoholu będą dodatkowo kierowani na kursy profilaktyki przeciwalkoholowej.

Zmienią się zasady szkolenia instruktorów. Instruktorzy będą musieli corocznie brać udział w warsztatach doskonalenia zawodowego. Na badaniach lekarskich i psychologicznych będą sprawdzane przeciwwskazania do wykonywania przez nich pracy instruktora.

(fot. PAP/Darek Delmanowicz)
Źródło: (fot. PAP/Darek Delmanowicz)

Analogicznym badaniom będą poddawani egzaminatorzy. Ponadto kandydat na egzaminatora będzie musiał uczestniczyć w 20 egzaminach jako obserwator i przeprowadzić 10 egzaminów pod nadzorem. Egzaminatorzy nie będą mogli podejmować dodatkowych zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Prowadzona przez egzaminatorów działalność gospodarcza będzie ograniczona tak, jak w wypadku osób pełniących funkcje publiczne. Będą też oni składali oświadczenia majątkowe.

d1mbn73

Projekt przewiduje zmiany dotyczące wymagań wobec ośrodków szkolenia kierowców. Ich infrastruktura techniczna, niezbędna do szkolenia kierowców kategorii A i B, będzie musiała znajdować się na terenie jednego powiatu. Przy innych kategoriach plac manewrowy będzie mógł znajdować się w powiecie sąsiednim.

[

]( http://wnp.pl )

d1mbn73

Podziel się opinią

Share
d1mbn73
d1mbn73
Więcej tematów