Trwa ładowanie...
d3ezqjc
Zamieszczone na stronach internetowych portalu WP.PL materiały sygnowane skrótem "PAP" stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazami danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie, chronionych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez WP.PL na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

NIK: polskie drogi źle oznakowane

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
NIK: polskie drogi źle oznakowane
(moto.wp.pl)
d3ezqjc

Niezgodne z organizacją ruchu oznakowanie, zniszczone znaki drogowe, niewyraźne pasy na jezdni czy reklamy zasłaniające znaki - to niektóre uchybienia wykryte przez NIK na polskich drogach. Kontrola Izby dotyczyła wszystkich dróg, z wyjątkiem krajowych.

Jak poinformował rzecznik NIK Paweł Biedziak, kontrolerzy Izby oraz działający na jej zlecenie inspektorzy z Urzędów Wojewódzkich stwierdzili m.in., że znakowanie dróg było niezgodne z organizacją ruchu, a nadmiar znaków utrudniał ich percepcję.

Z kontroli wynika, że aż 70 proc. robót drogowych było niewłaściwie oznakowanych, a część znaków, które pozostały po skończonych remontach, wprowadzało w błąd kierowców. "Znaki pionowe były nieczytelne, zniszczone, uszkodzone, miały niewłaściwą barwę tablic, np. w woj. śląskim w takim stanie było ponad 30 proc. znaków" - napisano.

d3ezqjc

Jak podała Izba, znaki poziome były słabo widoczne lub wręcz nieczytelne na blisko 30 proc. skontrolowanych dróg. "Między rozmieszczonymi znakami nie zachowywano przepisowej odległości; znaki były niewidoczne, zasłaniały je przydrożne reklamy oraz drzewa i krzewy" - wskazano. Zdaniem inspektorów brakowało też tzw. słupków prowadzących, które ułatwiają kierowcom jazdę, np. nocą, a także barier ochronnych przy przejściach dla pieszych w pobliżu szkół.

Według NIK znaki drogowe są źle ustawione, bo dla wielu tras - szczególnie gminnych i powiatowych - nie opracowano projektów organizacji ruchu lub zostały one zaprojektowane wadliwie. "Wiele dróg w Polsce nie posiada zatwierdzonej organizacji ruchu drogowego. Dotyczy to najczęściej dróg w gorszym stanie technicznym, czyli gminnych i powiatowych. Wybudowano je bowiem przed 19 sierpnia 1999 roku. Od tego dnia zarządcy dróg mieli obowiązek sporządzać projekty organizacji ruchu tylko dla nowych dróg lub tych fragmentów dróg, które zostały wyremontowane. W pozostałych przypadkach, czyli w stosunku do dróg wybudowanych przed 19 sierpnia 1999 r., zależało to od ich dobrej woli" - napisano.

Z informacji Izby wynika, że w przypadku większości skontrolowanych dróg organizację ruchu zatwierdzano na podstawie niekompletnych projektów. W ocenie Izby "główną przyczyną tych nieprawidłowości było słabe przygotowanie merytoryczne pracowników odpowiedzialnych za projekty organizacji ruchu". "W obecnym stanie prawnym praktycznie każdy może sporządzić taki projekt, bo przepisy nie określają kwalifikacji projektanta" - podkreślono. Stwierdzono też, że organy zarządzające ruchem, czyli starostowie i marszałkowie województw, nie przeprowadzali obligatoryjnych kontroli dróg lub robili to nierzetelnie.

NIK uważa, że aby poprawić jakość znakowania tras, "należy wprowadzić obligatoryjne przyjęcie organizacji ruchu na wszystkich trasach, także tych wybudowanych przed 1999 rokiem i określić sankcje w ustawie Prawo o ruchu drogowym dla zarządców dróg za umieszczanie znaków i sygnalizatorów niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu". "Wojewodowie mogliby nakładać, w drodze decyzji administracyjnej, kary finansowe w przypadku stwierdzenia takich sytuacji" - wskazano.

d3ezqjc

Ponadto - podkreśla Izba - konieczne jest wdrożenie ogólnopolskiego elektronicznego systemu organizacji ruchu. Izba zwróciła też uwagę, że trzeba "zmienić niedobrą praktykę przy usuwaniu drzew i krzewów w pobliżu dróg". "Obecnie w przypadku usunięcia jednego drzewa (np. ze względu na bezpieczeństwo ruchu lub przebudowę drogi) organ wydający zezwolenie nakazuje często posadzić w zamian nawet do trzech drzew w pobliżu drogi. Według policyjnych statystyk w okresie od 1 lipca 2012 do 30 czerwca 2013 r. w wyniku uderzenia w drzewo doszło do ponad 6 tys. wypadków i kolizji" - podano.

Jak przypomniała Izba, w Polsce łączna długość wszystkich dróg publicznych wynosi ponad 400 tys. km, z tego 55 proc. to drogi gminne (ponad 237 tys. km), 33 proc. powiatowe (prawie 130 tys. km), 7 proc. wojewódzkie (28,5 tys. km), a pozostałe 5 proc. to trasy krajowe, w tym autostrady i ekspresówki (prawie 19 tys. km).

Zobacz: Kodeks drogowy 2014

d3ezqjc

Podziel się opinią

Share

d3ezqjc

d3ezqjc