Trwa ładowanie...
d2lkhjc

Nawet 8 mld zł na drogi z Krajowego Funduszu Drogowego

Share
d2lkhjc

Nawet 8 mld zł uzyskanych z emisji obligacji BGK ma trafić na inwestycje drogowe finansowane środkami Krajowego Funduszu Drogowego. Rząd podjął uchwałę ws. udzielenia gwarancji dla BGK dotyczącej wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji.

Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, obligacje będą emitowane przez BGK w ramach Programu Średnioterminowych Euroobligacji w seriach. Uchwała rządu ma dotyczyć pierwszej serii, która będzie wyemitowana w 2014 r. CIR wyjaśnił, że emisja ma objąć obligacje na okaziciela o stałym oprocentowaniu. Nominalna wartość obligacji to 500 mln euro z terminem zapadalności 10 lat. Łączna kwota gwarancji to 700 mln euro, a dzień wygaśnięcia to 30 czerwca 2025 r.

Rząd zmienił też uchwałę w sprawie udzielenia gwarancji dla BGK dotyczącej wykonania zobowiązań wynikających z emisji obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego (KFD). "Uchwała z 20 maja 2014 r. przewidywała udzielenie gwarancji wykonania zobowiązań wynikających z wyemitowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego obligacji przeznaczonych na finansowanie Krajowego Funduszu Drogowego o wartości 5 miliardów zł" - podkreślił CIR. Gwarancja jest udzielona do kwoty 9 mld 200 mln zł, a termin obowiązywania to 30 czerwca 2025 r.

d2lkhjc

- W związku z tym, że Rada Ministrów podjęła również decyzję o gwarancjach dla emitowanych na rynkach zagranicznych obligacji na rzecz KFD na kwotę 500 mln euro (łączna kwota gwarancji to 700 mln euro) - należy dokonać korekty i pomniejszyć limit emisji krajowej w złotych polskich o równowartość emisji w euro - zaznaczył CIR. Podkreślono, że maksymalny limit wartości nominalnej obligacji, które mogą zasilić KFD w tym roku, to 5 mld zł. Dyrektor zarządzający BGK Mariusz Grab informował we wrześniu, że bank ustanowił program emisji euroobligacji (EMTN) o wartości 1 mld euro. Do pierwszej emisji papierów z gwarancją Skarbu Państwa dla Krajowego Funduszu Drogowego miało dojść najwcześniej w 2015 roku.

Krajowy Fundusz Drogowy istnieje od stycznia 2004 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadaniem KFD jest gromadzenie i przeznaczanie pieniędzy m.in. na finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, finansowanie przygotowania, wdrożenia, budowy i eksploatacji systemu elektronicznego poboru opłat.

Źródło: PAP

ll/tb/ll, moto.wp.pl

d2lkhjc

Podziel się opinią

Share
d2lkhjc
d2lkhjc
Więcej tematów