25-07-2017 (07:20)

Likwidacja szkody z OC sprawcy krok po kroku

Stłuczka lub wypadek samochodowy to stresująca sytuacja dla obu stron. Na szczęście możemy naprawić samochód za pieniądze z polisy sprawcy, od tego właśnie jest likwidacja szkody z OC sprawcy. Podpowiadamy, co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie w pięciu krokach.
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
fot. zglaszamstluczke.pl
fot. zglaszamstluczke.pl (zglaszamstluczke.pl)
WP

OC komunikacyjne to obowiązkowe ubezpieczenie dla właścicieli samochodów w Polsce, które jednak przez wielu określane jest jako niepotrzebne i niespełniające swoich założeń. Panuje przekonanie, że firma ubezpieczeniowa zrobi wszystko, aby nie wypłacić należnych świadczeń, do tego nigdy nie robi tego w ustawowym terminie 30 dni. Dla osoby, która chce świadczenie uzyskać, oznacza to masę dokumentów i formalności, które mają udowodnić, że nie jest to wyłudzenie i odszkodowanie się należy.

Sam wypadek komunikacyjny może przynieść sporo nerwów, ale jeszcze bardziej stresujący jest sam proces likwidacji szkody z OC. To on weryfikuje naszą umowę ubezpieczenia pod kątem jej zakresu i skuteczności. Jednak w praktyce okazuje się, że możemy szybko otrzymać odszkodowanie, wystarczy wykonać kilka prostych kroków już na samym miejscu zdarzenia i po nim.

Krok 1 – Notatka z miejsca zdarzenia

WP

Jeśli doszło do wypadku lub stłuczki, należy upewnić się, że nikomu nic się nie stało, a następnie zabezpieczyć miejsce zdarzenia tak, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom ruchu drogowego. Jeżeli okoliczności zdarzenia są jasne, obowiązkowo należy spisać notatkę z oświadczeniem sprawcy. Jeżeli sprawca zdarzenia jednak ma inne spojrzenie na wypadek komunikacyjny, należy wówczas wezwać policję.

Notatka spisana na miejscu kolizji powinna zawierać: dane uczestników kolizji, dane polisy sprawcy, dane kontaktowe ewentualnych świadków, opis zdarzenia i uszkodzeń, oświadczenie sprawcy o odpowiedzialności za kolizję, podpisy. Tylko pełne dane zagwarantują sprawną likwidację szkód z OC.

Krok 2 – Zgłoszenie szkody do firmy ubezpieczeniowej

Z wnioskiem o likwidację szkody z OC sprawcy należy zgłosić się do zakładu ubezpieczeniowego wskazanego przez sprawcę. Również ten zakład będzie przyjmował dokumenty i wypłacał ubezpieczenie. Na początek wystarczy kontakt telefoniczny w celu zarysowania sytuacji, czasem zakłady udostępniają strony internetowe, dzięki którym szybko można wypełnić i wysłać formularz o szkodzie komunikacyjnej.

WP

Niektóre zakłady dają możliwość zgłoszenia szkody w zakładzie ubezpieczeń poszkodowanego. W ich zakresie mieści się likwidacja szkody z OC sprawcy i wówczas zakład przejmuje na siebie formalności i wypłatę ubezpieczenia, a następnie sam rozlicza się z firmą, u której sprawca miał wykupione OC. Takimi firmami są na przykład PZU, Warta, Aviva, AXA Direct, Ergo Hestia, Allianz, InterRisk, Uniqa, Concordia, Liberty Ubezpieczenia i Gothaer. Do sprawnego zgłoszenia szkody w takim przypadku służy elektroniczny system Bezpośrednia Likwidacja Szkód dostępny pod linkiem http://zglaszamstluczke.pl/.

Krok 3 – Wniosek o likwidację szkody z OC sprawcy

We wniosku o likwidację szkody z OC należy podać dane sprawcy, a konkretnie imię, nazwisko, PESEL, numer jego polisy, numery rejestracyjne i marki samochodów, które brały udział w kolizji, datę i okoliczności zdarzenia. Dołącza się także notatkę sporządzoną na miejscu zdarzenia, a w przypadku, kiedy wezwana była policja – dane jednostki policji, która pojawiła się na miejscu. Aby usprawnić cały proces, należy do wniosku dołączyć pełną dokumentację oraz numer konta, na które ma być wypłacone odszkodowanie.

Od momentu zgłoszenia szkody zakład ubezpieczeń ma 30 dni na wypłatę odszkodowania z tytułu likwidacji szkody z OC sprawcy. Jeżeli ten termin okaże się za krótki, by ustalić wszystkie okoliczności zdarzenia, szczególnie odpowiedzialność za wypadek, jeśli sprawca się nie przyznaje, wówczas wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od dnia ustalenia tych okoliczności. Plusem nowoczesnych rozwiązań i wprowadzenia elektronicznego śledzenia etapów likwidacji jest to, że w każdej chwili można sprawdzić, na jakim etapie jest procedura likwidacyjna OC.

WP

Krok 4 – Wkracza rzeczoznawca

Następnym krokiem jest spotkanie z rzeczoznawcą, który ocenia skalę zniszczeń i dokonuje oględzin samochodów. Dokumentuje również wszystkie wady wynikłe w momencie kolizji, robi zdjęcia i sporządza notatkę. Ta część jest bardzo ważna, ponieważ to na podstawie dokumentacji od rzeczoznawcy firma podejmuje decyzję o przyznaniu odszkodowania w ramach likwidacji szkody z OC sprawcy i o jego ewentualnej wysokości. Rzeczoznawca powinien więc dostać komplet informacji o zniszczeniach, a rolą poszkodowanego jest umożliwienie ich oględzin i wskazanie wszystkich skutków stłuczki.

Należy również pamiętać o tym, aby przed przybyciem rzeczoznawcy nie dokonywać żadnych napraw. Jeżeli drobne zmiany są niezbędne, aby na przykład samochód uruchomić i przeparkować lub wrócić nim do domu, należy sfotografować stan przed i po i potem zdjęcia okazać rzeczoznawcy.

Następnie ubezpieczyciel na podstawie danych od rzeczoznawcy opracowuje kosztorys z uwzględnieniem ceny oryginalnych części zamiennych. To jest bardzo ważne, ponieważ wielu poszkodowanych ma obawy przed zaniżaniem kosztorysów – tę sprawę reguluje KNF, które nie pozwala na zaniżanie odszkodowań.

WP

Krok 5 – Wypłata odszkodowania z tytułu likwidacji szkody z OC

Odszkodowanie z likwidacji szkody z OC powinno pokryć naprawę pojazdu, a także koszty dodatkowe, które poszkodowany poniósł przez wypadek, jak holowanie auta, wynajem pojazdu zastępczego i podobne. Wystarczy zakładowi ubezpieczeń we wniosku przedłożyć wszystkie faktury na usługi, jakie poszkodowany musiał wykupić.

Jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe po analizie okoliczności przyczynowo-skutkowych odmówiło wypłaty odszkodowania, można się od tej decyzji odwołać. Wystarczy drogą pisemną przedstawić swoje argumenty, jeżeli nie przyniosą skutków – pozostaje droga sądowa.

Wbrew pozorom proces likwidacyjny OC nie jest tak straszny, jak się może wydawać. Wystarczy od początku zadbać o jasną dokumentację oraz o swój interes. Warto również poznać OWU oraz swoje prawa w zakresie likwidacji szkody z OC sprawcy, wtedy nawet najmniejsza stłuczka będzie nam niestraszna.

WP
Polub WP Moto
WP
WP
0
komentarze
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Trwa ładowanie
.
.
.
WP