Trwa ładowanie...
d2xm75q

Kto wypłaci odszkodowanie w razie braku OC?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Kto wypłaci odszkodowanie w razie braku OC?
(PAP/Wojciech Pacewicz)
d2xm75q

| [

]( http://barnat.pl/ ) |
| --- | Stłuczka lub wypadek już same w sobie są stresujące. Sytuacja zaczyna się dodatkowo komplikować jeśli sprawca uciekł, albo nie posiada ubezpieczenia OC. Osoby posiadające polisę autocasco otrzymają odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela, natomiast pozostali kierowcy muszą się zgłosić do UFG.

d2xm75q

Każda firma oferująca ubezpieczenia komunikacyjne jest członkiem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jednym z podstawowych zadań Funduszu jest wypłacenie odszkodowań za straty powstałe w wypadkach, których sprawca jest nieznany lub prowadził pojazd bez obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC). UFG jest finansowany przez firmy ubezpieczeniowe - pewna część każdej składki na ubezpieczenie OC jest przekazywana do Funduszu. Dzięki istnieniu UFG, można liczyć na pieniądze nawet w przypadku spowodowania szkody przez nieubezpieczonego kierowcę.

Dla osoby poszkodowanej nie jest jednak obojętne, czy pieniądze zostaną wypłacone z polisy OC sprawcy, czy ze środków zgromadzonych w UFG. W obu przypadkach cały proces przebiega inaczej, a zasady wypłacania odszkodowań nie są jednolite - różnią się, w zależności od okoliczności wypadku i wielkości strat.

Sprawca nieznany
Jeśli twój samochód został uszkodzony kiedy nie było cię w pobliżu, a za wycieraczką nie znajdziesz kartki z numerem telefonu nieuważnego kierowcy, zapewne zapłacisz za naprawę samochodu z własnej kieszeni. Może cię uratować tylko ubezpieczenie autocasco (AC) lub odnalezienie sprawcy, a ściślej ustalenie numeru rejestracyjnego pojazdu, którego kierowca spowodował kolizję. Podobnie będzie w przypadku stłuczki z twoim udziałem, jeśli sprawca odjechał zanim udało ci się zanotować numer rejestracyjny jego pojazdu. UFG nie wypłaci odszkodowania, gdy skutkiem kolizji jest wyłącznie strata w mieniu, czyli uszkodzenie pojazdu lub inne straty majątkowe, nawet jeśli chodzi o przedmioty znacznej wartości.

(fot. PAP/Grzegorz Jakubowski)

W razie uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu, otrzymasz odszkodowanie w pełnej wysokości. Prawo do świadczeń powstaje nawet w przypadku nieznacznych uszkodzeń ciała lub problemów ze zdrowiem. Aby otrzymać pieniądze z UFG musisz wykazać, że obrażenia powstały na skutek wypadku komunikacyjnego spowodowanego przez nieznanego sprawcę, a nie w innych okolicznościach. Nieustalenie sprawcy wypadku w zasadzie nie wpływa na twoje uprawnienia.

d2xm75q

Jako poszkodowany możesz zgłaszać różnego rodzaju roszczenia, w zależności od rozmiaru uszkodzeń ciała oraz sytuacji osobistej i majątkowej: o zadośćuczynienie za krzywdę, o rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej, z tytułu zwiększenia potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. W katalogu roszczeń mieszczą się także kwoty potrzebne na koszty leczenia, przygotowania do innego zawodu oraz wszystkie inne koszty, które pozostają w związku przyczynowym z wypadkiem.

Polecamy w serwisiebarnat.pl: Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

(fot. torun.policja.pl)

W niektórych przypadkach Fundusz wypłaci pieniądze nie tylko za szkodę na osobie, ale także w mieniu. Obowiązek ten powstaje zawsze, gdy skutkiem wypadku, oprócz strat w mieniu, jest śmierć uczestnika wypadku lub poważne uszkodzenie ciała, czyli naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 14 dni. Wysokość odszkodowania za uszkodzenie pojazdu zostanie jednak pomniejszona o równowartość 300 euro.

d2xm75q

Wyżej przedstawione reguły dotyczą szkód spowodowanych przez nieustaloną osobę. Niekoniecznie zatem kierującego nieubezpieczonym pojazdem. Nie można wykluczyć, że sprawca wypadku był ubezpieczony, jednak zbiegł z miejsca zdarzenia, uniemożliwiając w ten sposób ustalenie swojej tożsamości i danych pojazdu, który prowadził.

Sprawca szkody bez OC
Inne, korzystniejsze dla poszkodowanego, zasady obowiązują w przypadku kolizji i wypadków spowodowanych przez kierującego pojazdem bez ubezpieczenia OC. Ustalenie tożsamości kierowcy nie jest konieczne, wystarczy identyfikacja pojazdu, czyli jego numer rejestracyjny. Odpowiedzialność Funduszu powstaje w każdej sytuacji, gdy posiadacz pojazdu nie zawarł umowy ubezpieczenia OC, mimo że był do tego zobowiązany według polskich przepisów prawa. Jednolite zasady dotyczą uszczerbku zdrowia, jak i strat w mieniu - każdy ma prawo do odszkodowania w pełnej wysokości.

(fot. sxc.hu)

Przyczyną zróżnicowania opisanych wyżej zasad wypłaty odszkodowania jest prawo regresu, które służy Funduszowi w razie zaspokojenia szkody w zastępstwie nieubezpieczonego sprawcy. Regres oznacza, że Fundusz może żądać od sprawcy wypadku zwrotu wypłaconych pieniędzy. Jako poszkodowany masz wybór - możesz dochodzić zadośćuczynienia bezpośrednio od sprawcy lub od Funduszu, również na drodze sądowej.

d2xm75q

Jeśli spowodowałeś wypadek nie posiadając OC też masz wybór - możesz zapłacić bezpośrednio do rąk poszkodowanego lub czekać na wezwanie do zapłaty z UFG. To pierwsze rozwiązanie może okazać się bardziej korzystne, jeżeli podstawą zapłaty będzie ugoda z poszkodowanym.

Polecamy w serwisiebarnat.pl: Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

(fot. KWP Kielce)

Jak dochodzić roszczeń od UFG?
W każdym z wyżej opisanych przypadków możesz zgłosić fakt powstania szkody dowolnemu zakładowi ubezpieczeń. W twoim interesie leży staranne zebranie dokumentacji na potwierdzenie okoliczności zdarzenia i wysokości strat. W przypadku wystąpienia obrażeń warto już na tym etapie sprecyzować żądanie w zakresie wysokości kwoty, której oczekujesz. Po zakończeniu procedury likwidacji szkody, akta sprawy zostaną przekazane do Wydziału Likwidacji Szkód UFG, gdzie zapadnie decyzja o przyznaniu odszkodowania. Termin wypłaty odszkodowania wynosi co do zasady 30 dni, licząc od daty otrzymania akt od firmy ubezpieczeniowej. W praktyce może się jednak zdarzyć dłuższe oczekiwanie, jeżeli zdaniem Funduszu okoliczności sprawy nie zostały dostatecznie wyjaśnione we wskazanym terminie.

Jeżeli w chwili wypadku miałeś wykupione ubezpieczenie AC, zgłoś sprawę ubezpieczycielowi, któremu zapłaciłeś składkę. Odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu otrzymasz w ramach swojej polisy, ponieważ UFG nie wypłaca odszkodowań za uszkodzenie pojazdu posiadaczom autocasco. Po otrzymaniu pieniędzy możesz zgłosić do Funduszu wniosek o wyrównanie wypłaconej kwoty w części, w której nie została zaspokojona z AC - dotyczy to zarówno naprawy pojazdu, jak i pozostałych szkód majątkowych lub osobowych.

adw. Krzysztof Barnat,
źródło: barnat.pl

sj, moto.wp.pl

Polecamy w serwisiebarnat.pl: Ubezpieczenie OC nie zawsze chroni

d2xm75q

Podziel się opinią

Share

d2xm75q

d2xm75q