Trwa ładowanie...
d1q1mjj

Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniu samochodu?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Jak uniknąć pułapek w ubezpieczeniu samochodu?
(Materiały prasowe)
d1q1mjj

Przed zawarciem ubezpieczenia kierowcy powinni zapoznać się z jego ogólnymi warunkami. To tam znajdują się pułapki, które mogą doprowadzić do nieotrzymania odszkodowania.

Właściwie zawsze koszt ubezpieczenia samochodu można rozłożyć na raty. Należy wówczas pamiętać o terminowym regulowaniu należnych kwot, aby nie być narażonym na odsetki lub uruchomienie procesu windykacji składki. Musimy również wiedzieć, że ubezpieczyciel może wyznaczyć nam termin dokonania płatności zaległej składki, po którego przekroczeniu nastąpi zakończenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Należy zawczasu zadbać, by wykonać płatność w określonym terminie (decyduje data nadania przelewu), ponieważ w sytuacji niedopełnienia tego obowiązku nie będziemy mogli liczyć na wypłatę odszkodowania.

W ogólnych warunkach ubezpieczenia każdego towarzystwa kierowcy znajdą zapis określający wyłączenie ochrony w sytuacji, kiedy zdarzenie spowodował kierowca znajdujący się w pod wpływem alkoholu albo po użyciu środków odurzających czy substancji psychotropowych. Jeśli wypadek lub kolizja została spowodowana przez takiego właśnie kierowcę, ubezpieczony nie będzie mógł liczyć na to, że otrzyma odszkodowanie z ubezpieczenia AC (chyba, że stan kierowcy nie miał wpływu na powstanie szkody). W przypadku ubezpieczenia OC będzie musiał się liczyć z koniecznością zwrotu wypłaconego osobie poszkodowanej odszkodowania lub świadczenia. I choć taki zapis wydaje się oczywisty, wielu nie zdaje sobie z niego sprawy.

d1q1mjj

Obowiązkiem każdego właściciela samochodu jest nie tylko wykupienie ubezpieczenia OC, lecz także przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych pojazdu. Jego brak może oznaczać poważne konsekwencje finansowe. W sytuacji, w której to my spowodowaliśmy wypadek autem bez ważnego badania technicznego, a stan pojazdu miał wpływ na powstanie szkody, nasz ubezpieczyciel będzie mógł odmówić nam wypłaty odszkodowania. Wtedy koszt naprawy naszych czterech kółek będziemy musieli pokryć z własnych środków.

Warto także zajrzeć do warunków ubezpieczenia i sprawdzić, czy możemy liczyć na odszkodowanie z ubezpieczenia AC w przypadku kradzieży auta, jeśli nie mamy kompletu kluczyków i dokumentów, jakie posiadaliśmy w chwili zawierania ubezpieczenia. Taki zapis często znajduje się OWU i może oznaczać właściwie jedno – wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela. Umowa nakłada na klienta zabezpieczenie z należytą starannością dokumentów pojazdu oraz kluczyka, karty kodowej lub sterowników do pojazdu i urządzeń zabezpieczających.

Jeśli planujemy wyjazd za naszą wschodnią granicę własnym samochodem, powinniśmy dowiedzieć się, w których krajach nasza polisa AC daje nam ochronę ubezpieczeniową i w jakim zakresie. W przypadku kradzieży, pożaru czy uszkodzenia przez osoby trzecie, wielu ubezpieczycieli nie wypłaci nam ani złotówki za zdarzenia zaistniałe na terytorium Białorusi, Mołdawii, Rosji czy Ukrainy. Są to tzw. państwa podwyższonego ryzyka. Dlatego myśląc o wycieczce za Bug warto wykupić dodatkową opcję do posiadanego ubezpieczenia, która zagwarantuje nam spokojną podróż. Zakres praw i obowiązków, zarówno ubezpieczonego jak i ubezpieczającego, określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jest bardzo szeroki i znacznie wykracza poza przedstawione wyżej sytuacje. Przed dokonaniem zakupu polisy należy upewnić się, na co dokładnie możemy liczyć w razie zaistnienia szkody i w jakich okolicznościach, a przede wszystkim czy taki zakres ochrony nas satysfakcjonuje. Dopiero wtedy powinniśmy sfinalizować proces zakupu, ewentualnie
wybierając dodatkowe opcje ochrony.

Niezależnie od tego, czy odnawiamy dotychczasową umowę ubezpieczenia na kolejny rok, czy zawieramy nową umowę, nigdy nie powinniśmy robić tego automatycznie. Podpisanie polisy zawsze powinno być poprzedzone dokładnym przeczytaniem zapisów zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia lub uzyskaniem wyczerpujących informacji od agenta oraz zapoznaniem się z informacjami zawartymi na polisie. Choć ogólne warunki to obszerny dokument, a kwestie w nim opisane nie zawsze są w pełni zrozumiałe dla klienta, to jednak tylko ich znajomość ustrzeże nas przed przykrymi niespodziankami w czasie trwania umowy. Jeżeli jakiś zapis jest dla nas niezrozumiały zawsze pytajmy agenta lub wręcz poprośmy o jego wyjaśnienie oraz przedstawienie nam naszych praw i obowiązków wynikających z zawieranej umowy ubezpieczenia.

d1q1mjj

Źródło: Goather TU S.A.

ll

Szeroki wybór samochodów w świetnych cenach. Kliknij i sprawdź oferty!

d1q1mjj

Podziel się opinią

Share

d1q1mjj

d1q1mjj