Trwa ładowanie...
d24x9p7

Czeka nas zmiana sposobu wydawania prawa jazdy

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Czeka nas zmiana sposobu wydawania prawa jazdy
(moto.wp.pl)
d24x9p7

Zespół ds. Infrastruktury Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu rozpoczyna prace nad wdrożeniem nowego sposobu wydawania prawa jazdy. Po zmianach będzie on zgodny z europejskimi zasadami i ułatwi wymianę dokumentu za granicą.

Dla kierowców najważniejszą nowością będzie zaznaczanie wszystkich uprawnień posiadacza, a nie tylko tzw. kategorii wynikowych, czyli będących następstwem zdania konkretnego egzaminu. Przykładowo osoba, która uzyska prawo jazdy kategorii B, w myśl nowych przepisów na dokumencie będzie miała zaznaczone uprawnienia nie tylko do jazdy samochodami osobowymi, ale też motorowerami (kat. AM) oraz quadami i innymi czterokołowcami o masie do 400 kg (kat. B1). Ma to ułatwić procedurę wymiany polskiego prawa jazdy na zagraniczne. Obecnie w niektórych państwach wymaga się uściślenia zakresu uprawnień przez urząd, który wydał krajowy dokument.

Kolejnym ułatwieniem będzie możliwość wymiany na polskie prawo jazdy dokumentu wydanego w innym kraju członkowskim UE, którego administracyjny termin ważności już minął. Sam wzór prawa jazdy nie ulegnie jednak zmianie. Nie będzie również konieczna wymiana posiadanego dokumentu na wydany zgodnie z nowymi zasadami.

d24x9p7

Projekt rozporządzenia zmienia również zasady wydawania wtórnika prawa jazdy, wprowadza regulacje pozwalające na uzyskiwanie prawa jazdy kat. AM przez posiadaczy kart motorowerowych, a także wprowadza nowy druk wniosku o wydanie prawa jazdy. Ministerialna propozycja uściśla także, że uprawnienia do kierowania pojazdami wydawane są na drodze decyzji administracyjnej. Obecnie część organów traktuje to jako czynność materialno-techniczną, co zamyka kandydatom na kierowców prawo do odwołania się od decyzji urzędników.

Projekt nowych przepisów jest już po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych. Można więc mieć graniczące z pewnością przekonanie, że wejdzie on w życie. Na razie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju nie może jednak podać nawet przybliżonej daty, od której Polacy będą otrzymywać prawa jazdy wydane zgodnie z znowymi zasadami.

Niezależnie od wejścia w życie nowego rozporządzenia, wszystkie dokumenty będą musiały zostać wymienione w związku z wprowadzeniem na początku 2013 roku nowych kategorii prawa jazdy. Blankiety wydane przed 19 stycznia 2013 r. - również te bezterminowe - będą podlegać obowiązkowej wymianie w latach 2028-2033. Po upływie okresu, na jaki został wydany dokument prawa jazdy, konieczna będzie jego wymiana, jednak uprawnienia do kierowania pojazdami nie wygasają. Przy wymianie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, którego administracyjny termin ważności upłynął, nie będą wymagane dodatkowe badania lekarskie ani egzamin. Jedynie w przypadku prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E okres ważności będzie przedłużany po przedłożeniu orzeczenia lekarskiego i psychologicznego o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdem.

tb/sj/tb

d24x9p7

Podziel się opinią

Share

d24x9p7

d24x9p7