Trwa ładowanie...

Badania psychologiczne kierowców: kto im podlega i na czym polegają?

Badania psychologiczne kierowców: kto im podlega i na czym polegają?Źródło: Materiały prasowe
d2hmlzn
d2hmlzn

Wobec przyszłych kierowców wymagana jest sprawność fizyczna i psychiczna. O ile pierwsza jest sprawdzana u wszystkich kandydatów już na etapie ubiegania się o "prawko", o tyle badania psychologiczne zarezerwowane są dla zawodowych kierowców oraz tych zmotoryzowanych, którzy łamią przepisy.

Takie badania kierowców przeprowadza się, by stwierdzić istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami lub ich brak. Ustawa określa, że takiemu badaniu podlegają między innymi osoby, które ubiegają się o uzyskanie uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnień do kierowania tramwajem, osoby wykonujące pracę na stanowisku kierowcy, a także kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem.

Dodatkową grupę stanowią ci, którzy kierowali pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Dodatkowo badaniu zostają poddani kierowcy, którzy przekroczyli liczbę 24 punktów karnych otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego oraz osoby, wobec których w wyniku badania lekarskiego została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami.

Oddzielną kategorię stanowią osoby, które kierują w ramach obowiązków służbowych samochodem prywatnym lub służbowym. Wykonywanie tej pracy nie jest uzależnione od przeprowadzenia badań psychologicznych, chyba że w przepisach wewnętrznych firma uzależniła wykonywanie takich obowiązków od konieczności poddania się temu badaniu przez pracownika. Istnieje również możliwość, że zakres badań profilaktycznych zostanie rozszerzony o badania psychologiczne przez lekarza medycyny pracy.

d2hmlzn

Na sprawność psychiczną kierowcy składają się 4 elementy. Pierwszym jest wiedza – kierowca powinien znać przepisy ruchu drogowego, zasady prowadzenia pojazdu, orientować się w zasadach funkcjonowania ruchu drogowego, mieć wiedzę na temat wpływu sytuacji drogowych na sposób prowadzenia pojazdu. Kolejne elementy to umiejętności i wprawa – od kierowcy wymaga się umiejętności właściwej obsługi urządzeń kierujących, odpowiedniej oceny sytuacji, oceny własnych możliwości w sytuacji drogowej typowej, nowej i trudnej, umiejętności wykonywania właściwych manewrów z uwzględnieniem cech sytuacji drogowej. - W sytuacjach drogowych nie tylko wiek kierowcy sprzyja uczestnictwu w wypadku drogowym, duże znaczenie ma doświadczenie. Jego brak powoduje, że młodzi wiekiem i stażem kierowcy mają trudności z właściwą oceną sytuacji na drodze i podejmowaniem decyzji. Im trudniejsza i bardziej zaskakująca sytuacja, a także im mniejsze doświadczenie kierowcy, tym więcej czasu zajmuje mu trafna ocena sytuacji, podjęcie właściwej
decyzji i jej wykonanie - tłumaczy instruktor Skoda Auto Szkoły, Radosław Jaskulski.

Od kierowców wymaga się też motywacji i postawy do bezpiecznej, pozbawionej agresji wobec innych uczestników ruchu jazdy. Praca nad tym elementem sprawności psychicznej najczęściej związana jest z reedukacją kierowców i dotyczy kierowców, którzy prowadzili pojazd w stanie nietrzeźwości, po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. Prowadzone działania mają na celu wywołanie zmiany nieprawidłowej postawy i zachowania w ruchu drogowym.

Możliwości kierowcy określane są przez badania psychofizyczne. Ich celem jest stwierdzenie istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem i wykonywania zawodu kierowcy. W konsekwencji z drogi mają być wyeliminowani kierowcy, którzy ze względu na poziom sprawności lub cechy osobowości nie będę bezpiecznymi kierowcami.

Źródło: Skoda Auto Szkoła

d2hmlzn

ll

d2hmlzn
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2hmlzn
Więcej tematów