Trwa ładowanie...
d1te1ws

Auto dla firmy z odliczeniem VAT

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Auto dla firmy z odliczeniem VAT
(Fotolia/peshkova)
d1te1ws

| [

]( http://www.gumula-kubicka.pl/ ) |
| --- | Kupujesz samochód osobowy do firmy i zastanawiasz się czy i w jakiej wysokości odliczyć podatek VAT? W pierwszej kolejności musisz zastanowić się nad tym, czy auto będzie używane wyłącznie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, czy również do celów prywatnych. Tylko w pierwszym przypadku przysługuje pełne odliczenie VAT od zakupu i kosztów eksploatacji, trzeba jednak też spełnić dodatkowe warunki.

d1te1ws

Warto w tym miejscu zdefiniować, w jakich przypadkach samochody są uznawane za wykorzystywane wyłącznie w prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej oraz kiedy ich użycie do celów niezwiązanych z firmą jest nieistotne i nie wpływa na możliwość odliczenia pełnej stawki VAT. Istotny jest sposób wykorzystywania pojazdu ustalony przez firmę i dodatkowo potwierdzony ewidencją przebiegu tego pojazdu.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli konstrukcja pojazdów nie wyklucza ich użycia do celów prywatnych (np. nie jest to ciężarówka), to prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdu. W takim spisie muszą być ujęte dane samochodu takie jak numer rejestracyjny, a także dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika w tych datach, a także na dzień zakończenia każdego okresu rozliczeniowego oraz liczba przejechanych kilometrów na koniec w tym czasie. Każde wykorzystanie pojazdu powinno być udokumentowane przez osobę kierującą.

Ewidencji nie trzeba prowadzić, gdy samochód osobowy będzie przeznaczony wyłącznie do: odprzedaży, sprzedaży w przypadku pojazdów wytworzonych przez podatnika, oddania w odpłatne używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, jeżeli stanowi to przedmiot działalności firmy.

Należy pamiętać, że na podatników wykorzystujących samochód wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej, którzy są obowiązani prowadzić ewidencję przebiegu, nałożony został obowiązek złożenia naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym poniosą pierwszy wydatek związany z nimi. Informację taką powinni oni złożyć na formularzu VAT 26.

Kiedy odliczymy tylko 50 proc. VAT-u?
Jeżeli mamy zamiar używać samochodu zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych (tak zwany użytek mieszany), możemy odliczyć 50 proc. podatku VAT wynikającego z faktury otrzymanej przez podatnika. W takim wypadku nie ciąży na nas obowiązek prowadzenia dodatkowych rejestrów czy ewidencji. W opisanej sytuacji przyjęto uproszczenie, że samochody osobowe używane są średnio w połowie na potrzeby działalności, a w pozostałych 50 proc. zaś na potrzeby prywatne. Trzeba jednak pamiętać, że dla uznania, iż samochód wykorzystywany jest do celów „mieszanych” wystarczy zaistnienie samej możliwości nawet jednokrotnego użycia pojazdu dla celu niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wytyczne te są bardzo rygorystyczne i zakładają między innymi, że potencjalne wykorzystanie pojazdu przez pracownika na cele dojazdu do miejsca zamieszkania już jest uznawane za użycie w celach prywatnych. Uznano jednocześnie, że wynajęcie pojazdu pracownikowi w niższej niż rynkowa cenie, gdy nie stanowi to podstawowej
działalności przedsiębiorstwa, może świadczyć o próbie obejścia przepisów o podatku o towarów i usług ze strony przedsiębiorcy.

Nie należy zapominać również o tym, że nieodpłatne użytkowanie samochodu firmowego przez pracownika do celów prywatnych, w tym na przykład na potrzeby dojazdów do miejsca zamieszkania, stanowi jego przychód. Zgodnie z przepisami jego wartość wynosi 250 zł miesięcznie w przypadku auta z silnikiem o pojemności do 1600 cm3, oraz 400 zł jeżeli jest ona większa. W przypadku użytkowania pojazdu tylko przez określoną część miesiąca, podstawą opodatkowania nie będzie pełna kwota. Zgodnie z ustawą, w takim przypadku wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych kwot.

d1te1ws

Ministerstwo jako „podejrzaną” uznało również sytuację, w której podatnik prowadzi działalność w swoim miejscu zamieszkania oraz posiada tylko jeden pojazd. W takim wypadku, według Ministerstwa Finansów, nie jest możliwe zagwarantowanie, że samochód nie będzie użytkowany do celów prywatnych, na przykład w czasie wolnym od pracy.

Pamiętajmy, że do 30 czerwca 2015 r. prawo do częściowego odliczenia VAT nie obejmuje wydatków poniesionych na zakup paliwa. Od 1 lipca podatnik będzie mógł odliczyć 50 proc. podatku także za te koszty.

Przepisy prawa podatkowego dla wielu podatników są niejasne i spędzają im sen z powiek. Dlatego warto zapoznać się chociażby z ogólnym zarysem podstawowych instytucji. Ze względu na wymagania dotyczące udokumentowania użytkowania pojazdu wyłącznie w celach związanych z działalnością gospodarczą oraz obawą przed problemami ze strony urzędów skarbowych, część przedsiębiorców decyduje się poprzestać na odliczeniu pięćdziesięciu procent VAT-u.

Adw. Katarzyna Gumula-Kubicka, apl. adw. Ewa Boszkowska

d1te1ws

Podziel się opinią

Share

d1te1ws

d1te1ws