Trwa ładowanie...
d4gv5ap

Ciężkie czasy dla konstruktorów pojazdów "SAM"

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Ciężkie czasy dla konstruktorów pojazdów "SAM"
(TVN Turbo)
d4gv5ap

"SAM", czyli pojazd własnej konstrukcji, to coraz bardziej popularny środek transportu na polskich drogach. Niestety z powodu nowych przepisów rejestracja takich samochodów jest teraz dużo trudniejsza. Polscy konstruktorzy znaleźli na to sposób. Dopuszczenie do ruchu uzyskują za granicą i następnie "sprowadzają" pojazd do Polski.

Prawo zabrania rejestracji samochodów własnej produkcji. Wyjątek w tym zakresie stanowią jedynie samochody typu "SAM". Są to samochody zbudowane przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej (art. 66a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym). Auto tego typu montowane jest zwykle samodzielnie przez jego właściciela od podstaw lub na skutek przeróbki innego samochodu. Aby pojazd marki "SAM" mógł poruszać się po drogach publicznych, musi spełniać kilka wymagań przewidzianych prawem i pomyślnie przejść badanie techniczne oraz proces rejestracji.

Zakres oraz sposób przeprowadzenia badań zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zbudowanych przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 238, poz. 2395). Niniejsze badanie polega na sprawdzeniu prawidłowości konstrukcji i montażu pojazdu, weryfikacji, czy auto spełnia wymagane warunki techniczne oraz czy stan faktyczny pojazdu odpowiada temu, co zgłosił właściciel samochodu we wniosku o przeprowadzenie badania pojazdu marki "SAM". Obowiązku tego można dopełnić w okręgowych stacjach kontroli pojazdów lub niektórych podstawowych stacjach posiadających odpowiednie uprawnienia (dawniej możliwe to było w każdej stacji). Zgodnie z rozporządzeniem, jednostkami upoważnionymi do przeprowadzania badania zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi są również:
- Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie,
- Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie,
- Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "BOSMAL" w Bielsku-Białej,
- Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych w Kobyłce k. Warszawy- wyłącznie dla samochodów ciężarowych, specjalnych i przyczep,
- Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, Oddział w Kłudzienku - wyłącznie dla ciągników rolniczych i przyczep przeznaczonych do łączenia z nimi,
- Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

 (fot. Materiały prasowe)

Kolejnym krokiem, jaki należy podjąć w celu dopuszczenia pojazdu marki "SAM" do ruchu, jest nadanie mu cech identyfikacyjnych. Zgodnie z prawem pojazd uczestniczący w ruchu powinien posiadać nadane przez producenta cechy identyfikacyjne, tj. numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy. W samochodach, które pochodzą z fabryki, taki numer nadawany jest przez producenta. Jednakże w przypadku pojazdu marki "SAM" decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych wydaje starosta właściwy ze względu na późniejszą rejestrację pojazdu.

d4gv5ap

Opony zimowe na Allegro. Zobacz najpopularniejsze oferty!

 (fot. PAP/Grzegorz Michałowski)

W celu rejestracji samochodu marki "SAM" należy udać się do wydziału komunikacji właściwego urzędu i przedłożyć następujące dokumenty:
- wniosek właściciela o rejestrację pojazdu,
- zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu zgodności pojazdu marki "SAM" z warunkami technicznymi oraz dokument identyfikacyjny pojazdu marki "SAM" wystawione przez upoważnioną do tego jednostkę,
- zaświadczenie potwierdzające nadanie oraz umieszczenie cech identyfikacyjnych,
- dowód uiszczenia opłaty recyklingowej w wysokości 500 zł, ze wskazaniem cech identyfikacyjnych pojazdu,
- pisemne oświadczenie właściciela, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o prawie własności zespołów oraz części służących do zbudowania pojazdu.

Należy przy tym mieć na uwadze fakt, że silnika do pojazdu własnej konstrukcji nie można zbudować samodzielnie, a zatem w celu zarejestrowania należy przedłożyć dokumenty kompletnego zespołu silnika.

sj, moto.wp.pl

Opony zimowe na Allegro. Zobacz najpopularniejsze oferty!

d4gv5ap

Podziel się opinią

Share

d4gv5ap

d4gv5ap