Trwa ładowanie...
d4gv5ap

Auto z importu: gdy rejestracja tymczasowa traci ważność

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Auto z importu: gdy rejestracja tymczasowa traci ważność
(PAP/Lech Muszyński)
d4gv5ap

| [

]( http://www.kpdi.pl/ ) |
| --- |*Import aut z zagranicy jest nadal bardzo popularnym sposobem nabycia pojazdu. Dotyczy to głównie samochodów pochodzących z obszaru Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza z Niemiec. Wielokrotnie auta trafiają do kraju „na kołach” z tzw. czasowymi tablicami rejestracyjnymi. Po sprowadzeniu zdarza się jednak, że tak oznakowane pojazdy poruszają się przez dłuższy czas po polskich drogach bez wymaganego przepisami prawa dopuszczenia ich do ruchu. Często kierowcy nie są świadomi, iż stanowi to naruszenie przepisów prawa. *

Dopuszczenia do ruchu auta z zagranicy

d4gv5ap

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997 roku dopuszczenie do ruchu na drogach pojazdu zarejestrowanego za granicą możliwe jest gdy pojazd:

a) spełnia odpowiednie warunki techniczne,
Pojazd zarejestrowany za granicą, a znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, powinien odpowiadać warunkom technicznym określonym w Wiedeńskiej Konwencji o ruchu drogowym, z dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 41). Zgodnie z Konwencją pojazd taki powinien być wyposażony, m.in. w odpowiedni system hamulców oraz oświetlenie.

b) ma tablice rejestracyjne z numerem składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich,
Pojazdy z tablicami rejestracyjnymi, w których litery nie odpowiadają alfabetowi łacińskiemu, a cyfry cyfrom arabskim, np. posiadające tablice państwa arabskiego lub państwa Dalekiego Wschodu, nie mogą z takimi tablicami poruszać się po naszych drogach. Prawo to mogą uzyskać dopiero po zaopatrzeniu ich we właściwe tablice.

c) oznaczony jest znakiem wskazującym państwo, w którym jest zarejestrowany,
Obowiązek ten jest spełniony również wówczas, gdy znak określający państwo, w którym pojazd jest zarejestrowany umieszczony jest na tablicy rejestracyjnej.

 (fot. Marek Wieliński)

d) posiada dokument stwierdzający jego rejestrację za granicą.
Każdy pojazd samochodowy państwa będącego stroną Konwencji, poruszający się w ruchu międzynarodowym (a więc m.in. samochód na tablicach niemieckich poruszający się w Polsce) powinien być zarejestrowany, a kierujący pojazdem samochodowym powinien mieć przy sobie ważny dowód potwierdzający rejestrację (dowód rejestracyjny, bądź pozwolenie czasowe). Przy rejestracji czasowej istotnym jest, aby nie doszło do przekroczenia terminu ważności rejestracji, który określany jest często również datą umieszczoną na tablicy rejestracyjnej. Niezależnie, zgodnie z zasadą swobodnego przepływu towarów oraz dyrektywą dotyczącą rejestracji pojazdów, również od krajów UE wymaga się akceptacji zastosowania na ich terytorium tymczasowych tablic rejestracyjnych i świadectw rejestracji (pozwolenia czasowe) wydanych w państwie członkowskim pochodzenia pojazdu.

Jeżeli rejestracja pojazdu zgodnie z prawem kraju rejestracji wygasa z określonym terminem, upływ tego terminu jest wiążący również na terytorium Polski. Należy również pamiętać, iż tablica rejestracyjna pojazdu uczestniczącego w ruchu międzynarodowym stanowi jednocześnie na terenie Unii Europejskiej poświadczenie ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC. Po upływie terminu jej ważności, auto przestaje być ubezpieczone i koniecznym staje się zawarcie osobnej polisy OC.

d4gv5ap

Typowym przykładem potwierdzenia czasowej rejestracji dokonanej poza terytorium Polski są popularne na polskich drogach niemieckie tablice rejestracyjne z żółtym lub czerwonym paskiem. Tablice te są krótkoterminowe (między 5 a 30 dni). Uprawniają one do korzystania z pojazdu na terytorium Polski jedynie w okresie ich ważności. Po upływie tego okresu auto ma status wyrejestrowanego, a pojazd przestaje być dopuszczonym do ruchu nawet, jeżeli została zawarta polisa OC oraz przeprowadzono ważne badanie techniczne. Samochód jest bowiem wówczas pozbawiony dowodu dokonania jego rejestracji.

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kdpi.pl: Przygotuj się na kontrolę drogową

 (fot. PAP/Paweł Superniak)

Trzydzieści dni na rejestrację

Należy również pamiętać, iż zgodnie z Prawem o ruchu drogowym właściciel pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej obowiązany jest zarejestrować pojazd na obszarze Polski w terminie 30 dni od jego sprowadzenia. Auto pochodzące spoza Unii dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni od dnia dokonania ostatecznej odprawy celnej.

d4gv5ap

Konsekwencje braku dopuszczenia do ruchu

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń, kto prowadzi na drodze publicznej pojazd pomimo braku dopuszczenia go do ruchu, podlega karze grzywny. Wykroczenie to zagrożone jest karą grzywny od 20 do 5000 zł, a w z postępowaniu mandatowym od 20 do 500 zł. Dodatkową sankcją wskazaną w Prawie o ruchu jest usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela. Zgodnie z art. 130a ust 2 pkt 1 lit b ustawy Prawo o ruchu: "pojazd może być usunięty z drogi na koszt właściciela, jeżeli nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy kierowała nim osoba nieposiadająca przy sobie dokumentów uprawniających do kierowania lub używania pojazdu".

Podsumowanie

Pojazdy sprowadzane z obszaru Unii Europejskiej z terminowo ważnymi tablicami rejestracyjnymi, np. niemieckimi tablicami z czerwonymi i żółtymi wyróżnikami, uprawniają do korzystania z pojazdu na terytorium Polski wyłącznie w okresie ich ważności. Po upływie terminu ich ważności pojazd traci dopuszczenie do ruchu, nawet gdyby za granicą lub w Polsce została wykupiona polisa OC oraz uzyskane ważne badanie techniczne. Wynika to z faktu utraty urzędowego potwierdzenia rejestracji pojazdu. Aby uniknąć kosztownych konsekwencji kontroli drogowej takiego pojazdu należy poruszać się nim wyłącznie w czasie obowiązywania pozwolenia czasowego będącego potwierdzeniem dopuszczenia pojazdu do ruchu.

Wojciech Stec, Krzysztof Kuczyński
Kancelaria Prawna Domański i Wspólnicy

Inne porady Kancelarii Prawnej Domański i Wspólnicy, www.kdpi.pl: Przygotuj się na kontrolę drogową

tb/

d4gv5ap

Podziel się opinią

Share

d4gv5ap

d4gv5ap