Czym się różni kolizja od wypadku?

2015.11.10 10:14 WP 21 opinii

Polub WP Moto

Czym się różni kolizja od wypadku?
a a a
fot. Policja

Opisując zdarzenia drogowe, najczęściej używamy pojęć wypadku i kolizji. Stosuje się je często zamiennie albo intuicyjnie. Terminy te mają jednak swoje miejsce w przepisach i zostały dla nich stworzone definicje prawne, które nie tylko je opisują, ale również wskazują osobom uczestniczącym w tych zdarzeniach katalog zachowań.

Warto w tym miejscu zapoznać się z systematyką zdarzeń drogowych. Głównym kryterium podziału jest ciężar skutków. Dzielą się one na wypadki drogowe i kolizje. W kategorii wypadków drogowych istnieje również pojęcie katastrofy drogowej. Definicja wypadku drogowego wywodząca się kodeksu karnego, opisuje go jako "zdarzenie drogowe w ruchu lądowym, w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa, czego skutkiem jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni". O długości naruszenia zdrowia decyduje lekarz - biegły sądowy.

ILE WART JEST TWÓJ SAMOCHÓD? MOŻESZ SIĘ ŁATWO PRZEKONAĆ


Spowodowanie wypadku, nawet nieumyślnie, niesie za sobą konsekwencje prawne. Ich ciężar uzależniony jest od skutków wypadku. Jeśli w jego wyniku, osoba poszkodowana doznała tak zwanego "średniego uszczerbku" (np. trwała choroba psychiczna, całkowita albo znaczna trwała niezdolność do pracy w zawodzie czy trwałe, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała), to sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli poszkodowany poniósł śmierć, kara pozbawienia wolności może wynieść nawet 8 lat. W przypadku, gdy zdarzenie drogowe miało charakter umyślny, czyli uczestnik był świadomy konsekwencji i mimo to doprowadził do zdarzenia, wtedy takie zdarzenie określane jest już jako przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu. Definicja funkcjonująca w systemie SEWIK (System Ewidencji Wypadków i Kolizji) opisuje wypadek drogowy jako zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego zdarzenia, bez względu na sposób zakończenia sprawy.
(fot. Policja)

Z pojęciem wypadku drogowego łączą się bezpośrednio kolejne pojęcia tj. śmiertelna ofiara wypadku oraz osoba ciężko i lekko ranna. Za śmiertelną ofiarę wypadku uznaje się osobę, która zmarła na miejscu wypadku lub w ciągu 30 dni, licząc od dnia wypadku na skutek doznanych obrażeń ciała. Osoba ciężko ranna to osoba, która m.in. doznała ciężkiego kalectwa, całkowitej lub znacznej, trwałej niezdolności do pracy, trwałej choroby psychicznej, a również może to być osoba, która doznała obrażeń w postaci złamań lub uszkodzeń powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia na okres trwający dłużej niż 7 dni. Za osobę lekko ranną uznaje się osobę, która poniosła uszczerbek na zdrowiu inny niż osoba ciężko ranna na okres na dłuższy niż 7 dni.

W hierarchii zdarzeń drogowych najmniejszy ciężar niesie za sobą kolizja drogowa. Jest to zdarzenie w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem są wyłącznie straty materialne. Najszerszym i najcięższym pojęciem jest katastrofa drogowa. Odnosi się do niej kodeks karny. Katastrofą drogową jest takie zdarzenie w ruchu, które już spowodowało znaczne szkody w mieniu, a równocześnie groziło w momencie jego przebiegu życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, tym bardziej, gdy nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób lub szkody w mieniu w wielkich rozmiarach.

Źródło: Szkoła Auto Skoda

ll/moto.wp.pl

oceń
tak 4 33.33%
nie 8 66.67%

Przeczytaj na forum: uszkodzona szyba


Opinie (21)

Pozostało znaków: 4000

REGULAMIN

0
0
~Crashplus 2015-11-23 (11:31) 1 rok 17 dni i 16 minut temu

Jeśli ktoś z Państwa miał kolizje/wypadek/stłuczke w ciągu ostatnich 3 lat i dostał odszkodowanie bezpłatnie zweryfikujemy czy zostało zaniżone. Jeśli tak dokonamy wykupu sprawy i wypłacimy pieniądze, a sami odzyskamy je od ubezpieczyciela. Prosimy o kontakt pod numerem 733_797_606. CRASHPLUS - Dopłaty do odszkodowań.

odpowiedz

4
0
~zuza 2015-11-11 (13:09) 1 rok 28 dni 22 godziny i 38 minut temu

Przepraszam, może jestem głupia i nie rozumiem tekstu pisanego ale w artykule nie ma wyjaśnienia tytułu z głównej strony, który brzmi : "czym się różni kolizja od wypadku, niewiedza może wiele kosztować". Znalazłam tylko dziwne definicje a o tej niewiedzy i jej kosztach ani słowa. Może ktoś wie co mi grozi, kiedy nie odróżnię wypadku od kolizji albo katastrofy .

odpowiedz

1
0
~Janusz 2015-11-11 (13:04) 1 rok 28 dni 22 godziny i 43 minuty temu

Ustawa prawo o ruchu drogowym w tej kwestii wypowiada się jednoznacznie, a mianowicie: KAŻDE ZDARZENIE DROGOWE OKREŚLANE JEST JAKO WYPADEK DROGOWY. Jedynie jego skutki oraz idące w parze za tymi skutkami obowiązki uczestników wypadku są odmienne. Poniżej treść art. 44 prawa o ruchu drogowym. Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany: 1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku; 3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego; 4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto: 1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję; 2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku; 3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

odpowiedz

6
0
~piotrzbyski 2015-11-11 (10:33) 1 rok 29 dni 1 godzinę i 14 minut temu

To jest przesada - cyt. z artykułu : "Spowodowanie wypadku, nawet nieumyślnie, niesie za sobą konsekwencje prawne.". Co to znaczy -nawet nieumyślnie- wypadek drogowy zawsze jest z winy nieumyślnej, z szczególnych przypadkach wina może być tzw. kombinowana. Wypadek drogowy z winy umyślnej to nie jest wypadek, tylko np. usiłowanie zabójstwa za pomocą samochodu, który przy winie umyślnej jest narzędziem takim jak nóż, pistolet itp. Czy ktoś wyobraża sobie, że w sposób celowy - umyślny - wjeżdżam na chodnik lub przejście dla pieszych by przejechać swoją teściową lub sąsiada, i odpowiadam jak za wypadek. CO WY WYPISUJECIE !!!!

odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi

2
1
~august 2015-11-11 (11:35) 1 rok 29 dni i 12 minut temu

Największa katastrofa już za nami - Bul przeminął z wiadrem...

odpowiedz

3
0
~piotrzbyski 2015-11-11 (10:27) 1 rok 29 dni 1 godzinę i 20 minut temu

SEWiK to stwór statystyczny. Każdy kto zdał egzamin / nie testy / i ma prawo jazdy wie doskonale, że Ustawa "Prawo o Ruchu Drogowym" definiuje wypadek drogowy z ofiarami w ludziach lub wypadek drogowy bez ofiar w ludziach. Słowo kolizja to wymysł redaktorków, skrótowców myślowych itp. nieuków. Kodek karny definiuje jeszcze wypadek drogowy z "większą ilością ofiar" , zagrożeniem itd. jako katastrofę w ruchu lądowym, ale podobna może być katastrofa powietrzna i wodna/morska. Przeczytajcie Prawo o Ruchu Drogowym / to nie jest gruba książeczka / , a potem piszcie bzdury.

odpowiedz

5
0
~kupuje auto 2015-11-11 (02:49) 1 rok 29 dni 8 godzin i 58 minut temu

Jak element jest malowany to auto jest po wypadku - tak twierdzi 90% Polskich nabywców używanych aut :):):):):):):):)

odpowiedz

18
0
~jajcarz 2015-11-11 (01:52) 1 rok 29 dni 9 godzin i 55 minut temu

Kolizja to PiS a wypadek to PO. Generalnie czeka nas katastrofa.

odpowiedz

7
0
~mirasole 2015-11-10 (22:06) 1 rok 29 dni 13 godzin i 41 minut temu

Albo jest coś drogie albo dużo kosztuje. Nie można napisać, "drogo kosztuje". Jedynie w przypadku niedouczonego redaktora z WP jest taki zlepek słów możliwy. ( Nie puści cenzura, co nie?)

odpowiedz

8
0
~piotrk 2015-11-10 (21:43) 1 rok 29 dni 14 godzin i 4 minuty temu

Czyli przez 7 dni nie wiadomo czy to był wypadek czy stłuczka. A potem co ? Korektorem poprawiamy ?

odpowiedz

0
0
~logiczne myślenie 2015-11-10 (20:51) 1 rok 29 dni 14 godzin i 56 minut temu

O jakiej wysokości szkody w mieniu mówimy w przypadku wypadku drogowego, jaka jest granica pomiędzy wypadkiem drogowym a kolizja?

odpowiedz

2
2
~logiczne myślenie 2015-11-10 (20:49) 1 rok 29 dni 14 godzin i 58 minut temu

Z definicji wypadku drogi redaktorzyno wynika, że nie można go popełnić umyślnie! Więc po co mędlisz tą słomę?

odpowiedz

19
2
~Janusz 2015-11-10 (19:03) 1 rok 29 dni 16 godzin i 44 minuty temu

Kolizja to jest jak auto dachuje , przekatulka się 3 x, złoży się w harmonikę ale jakimś cudem nikt nie odniesie żadnych ran. Wypadek to jest jak jedno auto delikatnie przy 5 km/h puknie drugie auto ale nieszczęsnym trafem pasażer w wyniku tego złamał sobie np. rękę. Później Pan Zbysiu z komisu kupuje takie auto bezwypadkowe, składa go i sprzedaje jako bez wypadkowe.

odpowiedz

pokaż 1 ukrytą odpowiedź

4
3
~janusz popiel 2015-11-10 (18:45) 1 rok 29 dni 17 godzin i 2 minuty temu

Autor ma niewielkie pojęcie o materii w której się wypowiada. W szczególności dotyczy to przestępstw skodyfikowanych w art. 177 par 1 i 177 par. 2 kk. To co autor kwalifikuje jako 'średni" wypadek w rzeczywistości, podobnie jak spowodowanie śmierci człowieka, zagrożone jest karą od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności gdyż jest to ciężki uszczerbek na zdrowiu ( w rozumieniu art. 156 par. 1 kk). W kodeksie karnym nie funkcjonuje pojęcie średniego wypadku. Jeżeli więc skutkiem zdarzenia drogowego jest co najmniej naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni, to jest to przestępstwo ścigane z urzędu. W przypadku krótszego naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia możemy takie przestępstwo ścigać z oskarżenia prywatnego. Pojęcie katastrofy w ruchu drogowym nie jest takie proste do zdefiniowania i ciągle jest dyskusyjne ( np. co to znaczy wiele osób) Inne definicje przyjmowane są do celów statystycznych (SEWiK). Reguluje to Zarządzenie nr. 635 Komendanta Głównego Policji. W tym przypadku mamy. 1. Ofiarę śmiertelną, czyli osobę której zgon, wskutek obrażeń doznanych w wypadku, nastąpił na miejscu lub w ciągu 30 dni od daty zderzenia. 2. Ofiarę ciężko ranną - i tu kwalifikowane wszystkie osoby (również sprawcy) u których nastąpiło naruszenie czynności ciała lub rozstroju zdrowia powyżej 7 dni. 3. Osoba lekko ranna - wszystkie pozostałe urazy nie skutkujące naruszeniem czynności ciała lub rozstrojem zdrowia powyżej 7 dni. O ile definicja ofiary śmiertelnej jest obecnie identyczna we wszystkich krajach Unii Europejskiej, to osoby ranne kwalifikowane są różnie. W najbliższym czasie definicja ciężko rannego ma być ujednolicona i oparta o skalę MAIS (ciężko ranny MAIS 3+).

odpowiedz

4
1
~Mukka 2015-11-10 (18:22) 1 rok 29 dni 17 godzin i 25 minut temu

Wypadek i to poważny jest wtedy jak w nas ktoś prz...li, a drobna kolizja jak my w kogoś. Proste?

odpowiedz

9
0
~rezerwa 2015-11-10 (18:12) 1 rok 29 dni 17 godzin i 35 minut temu

W wojsku uczyli mnie czym się różni wypadek od katastrofy. Wypadek jest wtedy, gdy są straty w sprzęcie, a katastrofa jest wtedy, gdy są straty w sprzęcie i w ludziach. Zdarzenie jest wtedy, gdy żołnierz jest na lewiźnie i spotka teściową.

odpowiedz

7
0
autolaweciarz 2015-11-10 (17:32) 1 rok 29 dni 18 godzin i 15 minut temu

slizgac to ja mogę na babie

odpowiedz

6
0
~lex 2015-11-10 (17:30) 1 rok 29 dni 18 godzin i 17 minut temu

Panie dziennikarzu definicja w sewiku uległa zmianie - operuje Pan starymi danymi :)

odpowiedz

  • Kup nowe

Katalog samochodów - najpopularniejsze modele