wp

Czym się różni kolizja od wypadku?

Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
Czym się różni kolizja od wypadku?
(Policja)

Opisując zdarzenia drogowe, najczęściej używamy pojęć wypadku i kolizji. Stosuje się je często zamiennie albo intuicyjnie. Terminy te mają jednak swoje miejsce w przepisach i zostały dla nich stworzone definicje prawne, które nie tylko je opisują, ale również wskazują osobom uczestniczącym w tych zdarzeniach katalog zachowań.

Warto w tym miejscu zapoznać się z systematyką zdarzeń drogowych. Głównym kryterium podziału jest ciężar skutków. Dzielą się one na wypadki drogowe i kolizje. W kategorii wypadków drogowych istnieje również pojęcie katastrofy drogowej. Definicja wypadku drogowego wywodząca się kodeksu karnego, opisuje go jako "zdarzenie drogowe w ruchu lądowym, w postaci nieumyślnego naruszenia obowiązujących zasad bezpieczeństwa, czego skutkiem jest zniszczenie mienia oraz śmierć jednego z uczestników lub obrażenia ciała powodujące naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające dłużej niż 7 dni". O długości naruszenia zdrowia decyduje lekarz - biegły sądowy.

wp
(fot. Policja)
Podziel się

W hierarchii zdarzeń drogowych najmniejszy ciężar niesie za sobą kolizja drogowa. Jest to zdarzenie w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem są wyłącznie straty materialne. Najszerszym i najcięższym pojęciem jest katastrofa drogowa. Odnosi się do niej kodeks karny. Katastrofą drogową jest takie zdarzenie w ruchu, które już spowodowało znaczne szkody w mieniu, a równocześnie groziło w momencie jego przebiegu życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, tym bardziej, gdy nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób lub szkody w mieniu w wielkich rozmiarach.

Źródło: Szkoła Auto Skoda

ll/moto.wp.pl

wp
Trwa ładowanie
.
.
.
Głosuj
Głosuj
0
Wow!
0
Ważne
0
Słabe
0
Straszne
Podziel się na Facebooku
wp
wp
wp